I fyra kommuner av tio kan man följa fullmäktiges sammanträden i direktsändning. I en femtedel kan man följa fullmäktigmötena via twitter.

Under den nya fullmäktigeperioden har det varit möjligt att följa fullmäktiges sammanträden i direktsändning i allt fler kommuner. År 2016 var detta möjligt i 26 procent av kommunerna, förra året var andelen 31 och i år 38 procent.

– Det är lättare än tidigare att direktsända sammanträden via webben. Konferenstekniken har förbättrats i många kommuner, säger Kommunförbundets webbkommunikationschef Tony Hagerlund.

Allt fler kommundirektörer på sociala medier

Nästan hälften (48 procent) av kommundirektörerna använder sociala medier i sin arbetsroll, oftast Twitter eller Facebook. Andelen har ökat i jämn takt. Förra året var siffran 40 procent och exempelvis år 2011 var andelen kommundirektörer som var aktiva på sociala medier 11 procent.

– Sociala medier har i allt större grad blivit en normal del av kommundirektörernas arbete, säger Hagerlund.

Användningen av Instagram ökar

Facebook är fortfarande den vanligaste kanalen för kommunernas aktivitet på sociala medier, men Instagram har gått förbi YouTube och blivit den näst populäraste kanalen för sociala medier som kommunerna använder. Vardera används av mer än två tredjedelar av kommunerna. Det vanligaste syftet med användningen av sociala medier är att nå nuvarande eller nya kommuninvånare.

– Visuell kommunikation är en stark utvecklingstrend. På Instagram skapas kommunens image av både kommunens egna bilder och bilder som kommuninvånarna och turisterna delar, säger Kommunförbundets informatör Riikka Komu.

Inom kommunernas verksamhetsområden används sociala medier mest inom ungdoms-, kultur-, biblioteks- och idrottsverksamheten. År för år används sociala medier allt oftare och på allt fler av kommunens verksamhetsområden.

En knapp fjärdedel av kommunerna har utarbetat en särskild strategi eller plan för sociala medier. Hälften av kommunerna har integrerat de sociala medierna i sina övriga planer.

Mobilanvändningen har i huvudsak beaktats

Knappt 70 procent av kommunernas webbtjänster är responsiva. Responsiva tjänster kan användas med en dator eller en smarttelefon. Antalet separata mobilapplikationer är oförändrat: en tredjedel använder en eller flera applikationer för mobil eller surfplatta. En fjärdedel planerar för någon applikation.

Ungefär hälften av kommunerna har börjat förnya eller kommer att förnya sitt intranät eller de offentliga webbtjänsterna.

Så gjorden enkäten

  • Kommunförbundets enkät om webbkommunikation och användning av sociala medier besvarades av 170 kommuner
  • Svarsprocenten uppgick till  55.
  • Enkäten besvarades mer aktivt i stora städer än i små kommuner.
  • Läs mera och titta på alla resultat här

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *