Medelåldern bland kommunalvalskandidaterna är 50 år. Kvinnornas andel av kandidaterna är 39,7 procent.

35 627 kandidater. Så många ställer upp i kommunalvalet i juni. Det här är drygt 2 000 kandidater fler sedan föregående val.

– Senast det skedde en ökning av kandidatantalet var i 2004 års val. Den viktigaste enskilda faktorn som förklarar det stigande antalet kandidater är att Sannfinländarnas kandidatantal ökat kraftigt, säger Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef på Kommunförbundet, i ett pressmeddelande.

Sannfinländarnas kandidatantal ökade med 55 procent jämfört med förra valet.

En liten ökning av antalet kandidater ses också hos De Gröna (+7,8 procent), Samlingspartiet (+4,7 procent) och Svenska folkpartiet (+4,6 procent). Däremot minskade antalet kandidater för Socialdemokraterna (-8,3 procent) och Centern (-7,9 procent).

Av Kommunförbundets analys av kandidaterna framgår att jämfört med föregående val minskade både antalet unga kandidater och antalet kvinnor.

Kvinnornas andel av kandidaterna är 39,7 procent. Det är 0,2 procentenheter mindre än i förra valet.

Av de etablerade partierna har De Gröna den klart största andelen kvinnliga kandidater, 60 procent. Av Sannfinländarnas kandidater är 21,5 procent kvinnor.

Medelåldern bland kommunalvalskandidaterna är 50 år. Kandidaternas medelålder steg med 6 månader jämfört med det föregående valet.

Antalet 18-åriga kandidater är 222. I årets val är 8,5 procent av kandidaterna under 30 år, vilket är 0,4 procentenheter mindre än i föregående val.

Fyra kommuner (Enonkoski, Kannonkoski, Lappajärvi och Rautjärvi) har inga kandidater under 30 år.

Andelen kandidater över 64 år är 17,9 procent. Andelen kandidater över 64 år har ökat i varje kommunalval sedan 1996. Den äldsta kommunalvalskandidaten är 94 år.

Det inkommande valet har 4,0 kandidater per fullmäktigeplats. I föregående val var siffran 3,7.

Antalet kandidater varierar stort mellan olika kommuner. I Helsingfors finns det 14 kandidater per fullmäktigeplats, medan nästan varje kandidat får en fullmäktigeplats i Merijärvi kommun, där talet är 1,4.

I årets kommunalval kandiderar ett rekordstort antal riksdagsledamöter (176). I föregående val var motsvarade siffra 162.