Bättre kommunikationer och en utveckling av social- och hälsovården i samarbete med kommunerna. Här är de frågor som medlemmarna i Kommunförbundets svenska delegation vill att landets nya regering tar i tu med.

För Ulf Heimberg (SDP) från Raseborg borde kärnfrågorna för den nya regeringen vara kommunikationerna och social- och hälsovården.

– Kommunikationerna till Västra Nyland är en viktig fråga för hela regionen. Det kapitlet bör nu skötas en gång för alla.

Ted Apter (Saml) i Helsingfors vill se ett slut på det som många upplever som en motsättning mellan huvudstadsregionen och övriga Finland.

– Vi borde få ett slut på diskussionen om att städerna och Helsingfors på något sätt är emot resten av Finland. Det finns många saker som gynnar både Helsingfors och det övriga landet.

Det viktigaste är att regeringen ger de medelstora städerna, som till exempel Åbo, Tammerfors, Uleåborg, Jyväskylä verktyg att växa, säger Apter.

– Om det bara är huvudstaden som växer i ekonomi och befolkning, så kommer det att ge problem på lång sikt. Det kan kännas paradoxalt ur Helsingfors synvinkel, men att hjälpa andra städer skulle hjälpa oss jättemycket.

Erica Helin (SDP) från Pargas lyfter fram social- och hälsovården, som har naggats i kanterna de senaste åren.

– Pargas blev av med den psykiatriska enheten. Dessutom har vi en utmanande geografi – skärgården –  som kräver att vi ständigt utvecklar servicen. Det dödläge som rått i fråga om social- och hälsovårdsreformen har gjort att utvecklingen stagnerat.

Även i Pargas är kommunikationerna A och O.

– Vi har det bra i Pargas, men det finns heller inte utrymme för försämringar.

Helin hoppas att nästa regering lyfter arbetsmarknadsfrågor högre på agendan. Speciellt nollavtalen måste nästa regering ta tag i.

– Vi har en generation som växer upp utan att någonsin ha haft fast anställning. Regeringen borde tillsammans med arbetsmarknadsparterna utarbeta en struktur för hur vi hanterar detta.

Björn Månsson (SFP) i Helsingfors ger tummen upp för förslaget från de nyländska kommundirektörerna att dela upp Nyland i fem vårdområden, där Helsingfors utgör sitt eget område.

– Från svensk synpunkt är jag bekymrad över hur området som omfattar Esbo till Hangö skulle fungera på grund av hur finskdominerat Esbo är.

När det kommer till infrastruktur är Helsingfors prioritering att förbättra stambanan norrut, börjandes med den så kallade centrumslingan, snabbtåget till flygplatsen och tåget till Tammerfors. Entimmeståget till Åbo är inte alls på tapeten.

Mona Lehtonen (De gröna) i Pargas hoppas att regeringen prioriterar skärgårdsfärjorna och förbindelsebåtarna.

–  Andra viktiga frågor är skyddet av Östersjön och hur Finland ska lösa bristen  på arbetskraft. Det påverkar vår viktiga turistnäring att vi har ett rent hav.

Peter Sjökvist (SDP) i Närpes vill ha slut på den ständiga oron för stora reformer. Han tror på små enheter när det kommer till vården.

–  Personligen vill jag ha servicen närmare invånarna. Social- och hälsovården borde ske i kommunal regi. Med stora privata enheter blir det lite väl riskabelt, bestämmandet hamnar för långt borta från kommuninvånarna.

Sjökvist tror att regeringens avgång är början på en attitydförändring både inom politiken och arbetslivet.

– Allt fler har börjat inse att samarbete är vägen framåt.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *