Ingås kommunstyrelseordförande, Henrik Wickström (SFP) har sedan hösten ordnat kommuninvånarträffar vid Ingå bibliotek.

På grund av den rådande epidemin kan inte kommuninvånarträffar i Ingå ordnas med samma koncept som tidigare utan de kommer nu att flyttas till nätet, meddelar kommunen i ett pressmeddelande.

– Behovet för information är stort i samhället just nu. Därför vill jag ge kommuninvånarna möjligheten att ställa frågor som de undrar över i den här aktuella situationen, säger Wickström.

Den första virtuella träffen kommer att ordnas via Wickströms Facebooksida med hjälp av Facebooklive samt som i form av en chat. I chatten kan man ställa frågor som Wickström svarar på.

Den första invånarträffen på distans kommer att äga rum onsdagen den 8 april kl. 19-19.40. Frågor kan ställas även på förhand genom att skicka dem per epost till henrik.wickstrom@inga.fi.

– Jag brukar föredra invånarträffar ansikte mot ansikte, men jag hoppas att jag genom denna lösning kunde även nå ut till flera kommuninvånare. Det kommer att vara spännande att höra vilken respons det här får, säger Wickström i pressmeddelandet.