– Det är bara riksdagens grundlagsutskott som får gott betyg av Kommunförbundets Arto Sulonen. Sulonen som är direktör för juridiska ärenden har granskat hur förslaget till vårdreform fick igenom alla skyddsnät för god lagberedning för att stoppas först i den sista av dem: i riksdagens grundlagsutskott.

Få politiker eller tjänstemän vågade längre i eget namn föra en offentlig, kritisk diskussion i frågan. I de inofficiella diskussionerna kunde tonen ändå vara ytterst kritisk.

När propositionen överlämnades till riksdagen tog man en medveten risk, anser Sulonen.

Förfarandet är helt exceptionellt. Vanligen löses de grundlagsenliga problemen redan under den grundläggande beredningen av propositionerna. Justitiekanslern övervakar grundlagsenligheten vid statsrådets allmänna sammanträde och de propositioner som innehåller grundlagsenliga problem kommer inte vidare till riksdagen, konstaterar han.

Läs analysen i sin helhet här.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *