Regeringen föreslår tilläggsanslag för bastrafikledshållning och trafikprojekt. I Västnyland applåderas beslutet att föreslå 60 miljoner euro för grundförbättringar av kustbanan och principbeslutet om elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan.

I den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2019 föreslår regeringen tilläggsanslag bland annat för bastrafikledshållning och trafikprojekt för att förbättra smidigheten i spår- och vägtrafiken.

I tilläggsbudgetpropositionen föreslås ett tillägg på 162 miljoner euro i anslagen och ett tillägg på 298 miljoner euro i de ordinarie inkomsterna. Propositionen minskar statens behov av nettoupplåning med 136 miljoner euro, vilket innebär att statens nettoupplåning beräknas uppgå till 1,7 miljarder euro 2019.

Satsningar på bastrafikledshållning

I nivån på anslagen för bastrafikledshållningen föreslås en höjning på 40 miljoner euro för att bromsa ökningen av det eftersatta underhållet. Det föreslås att anslaget används för följande projekt:

 • ombyggnad av banavsnittet Helsingfors–Åbo,
 • förnyande av säkerhetsanordningarna på banavsnittet Karleby–Jakobstad,
 • bangårdens säkerhetsanordningar, andra fasen av projektet E18 Åbo ringväg (Kausela–Kirismäki)
 • förnyande av säkerhetsanordningarna på banavsnittet Tammerfors–Seinäjoki,
 • ombyggnad av bangården i Uleåborg
 • reparation av banavsnitten Helsingfors–Sankt Petersburg och Saarijärvi–Haapajärvi.

Den totala kostnaden för de nämnda projekten inom bastrafikledshållning uppgår till 259 miljoner euro för hela projekttiden.

Trafikutveckling

I tilläggsbudgetpropositionen föreslås för finansiering av trafikutvecklingsprojekt en fullmakt på sammanlagt 352 miljoner euro och ett anslag på sammanlagt 71 miljoner euro.

De föreslagna projekten är:

 • förbättring av banan Kouvola–Kotka/Fredrikshamn,
 • elektrifiering av banavsnittet Idensalmi–Ylivieska samt triangelspåret i Idensalmi,
 • förbättring av bangården i Joensuu, riksväg 3 Tavastkyro omfartsväg och
 • riksväg 8 Åbo–Björneborg (Virmo och Luvia omfartsvägar).
 • Dessutom höjs fullmakten för byggandet av havsfarleden till Uleåborg.

För planeringen av utvecklande av huvudbanan Helsingfors–Tammerfors föreslås det ett anslag på 11 miljoner euro.

De projekt som regeringen nu beslutat om omfattar inte projekt för snabba järnvägsförbindelser österut, norrut och västerut. Dessa projekt stratas genom ett separat beslut med beaktande av det rådande planeringsläget för varje projekt.

Nöjda i Västnyland

Riksdagsledamot Johan Kvarnström applåderar statsrådets beslut att föreslå 60 miljoner euro för grundförbättringar av kustbanan i tilläggsbudgeten och beslutet att börja elektrifiera Hangö-Hyvingebanan så fort planeringen är klar.

Johan Kvarnström (SDP) och minister Thomas Blomqvist på evenemanget för kustbanan på centrumbiblioteket Ode.

— Västnyland har anledning till politisk dubbelglädje. Att kustbanan får 60 miljoner i tilläggsbudgeten är enormt viktigt, dels för att hålla banavsnittet i skick, dels för regionens tro på förbindelsens ljusa framtid. Att det nu finns ett principbeslut om Hangö-Hyvingebananas elektrifiering är en stor sak inte bara för regionens utvecklingsmöjligheter utan för hela landets industri, säger Kvarnström i ett pressmeddelande.

— För kustbanans del är grundförbättringen en otroligt bra början. Återstår att se om pengarna också räcker till fler avsnitt med dubbla spår eller endast till att upprätthålla nuvarande nivå. Kampen för fortsatt utveckling av banavsnittet fortsätter på alla nivåer, säger Johan Kvarnström.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *