Väcks regionalpolitiken till liv igen, nu när Centern är landets största parti och bildar regering? Får landskapen mera makt, får de till och med beskattningsrätt, och hur går det med kommunerna?

Är centraliseringsvågen så stark att centern inte förmår eller egentligen vill stoppa den? Frågorna är många och det är skäl att ta sig en titt på partiets riktlinjer före valet.

I det dokumentet talar Centern med patos för ett decentraliserat samhälle och landskapens roll som centrum för tillväxt och nyskapande. Det finns inga bevis för att centralisering likt en naturlag skulle vara en garant för ekonomisk tillväxt. I stället har vi fått allvarliga problem; arbetslöshet och skuldsättning, sägs det i centerns dokument.

Partiet satte före valet upp fem målsättningar för Finland 2025: att minska klyftorna mellan rik och fattig, att vara spjutspets för utbildning och kunnande, att minska på byråkrati och satsa på digitalisering och innovationer. Centern talar om 200 000 arbetsplatser, en tillväxt på två procent och ett slut på skuldspiralen.

Nu väntar man på många håll utanför Ring III på centerns landskapsmodell som den uppgående solen. Det finns gott om gropar i vägarna som borde åtgärdas runtom i landskapen. Men om Juha Sipilä håller fast vid Centerns ideal är det svårt att se hur han ska kunna samarbeta med Samlingspartiet, symbolen för centralisering. Den andra valsegraren, Gröna är också för det mesta urbana och har fullt upp med att utveckla metropolen.

Egentligen har Juha Sipilä sagt väldigt litet om sina visioner. Centerledaren har grundat teknologiföretag och var en av de första så kallade it-miljonärerna. Men har han tagit någon kurs på Alkio-institutet?

Sipilä är pragmatiker och vill göra ett regeringsprogram likt en strategi med klara mål som alla medverkande binder sig till.

Han har gång på gång upprepat samma ord: företagsamhet, förtroende och spelregler. Och det säger väl ingen nej till. Alla dörrar står öppna.

På Kommunförbundet hoppas man nu att Sipilä ska inse hur viktiga byggstenar kommunerna är i samhällsbygget. Vårdreformen kommer i repris och Kommunförbundets vd Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma har gång på gång påpekat hur viktigt det är att en minister ansvarar specifikt för kommunfrågor och att det råder förtroende mellan stat och kommun.

Ser vi på de invalda i riksdagen är så gott som 80 procent fullmäktigeledamöter. Nu hoppas vi att de nya riksdagsmännen inte glömmer hemkommunernas behov när de tar säte i plenisalen.

Ledare i Fikt 3/2015

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *