Dagens Nyheter skriver att Stockholms stad som redan sedan tidigare utbildar kommun­anställda i frågor om våldsbejakande extremism nu sätter fokus på vit makt-miljön.

Meningen är att alla i personalen skall ha möjlighet att gå på den nya fördjupnings­utbildningen. 

– Den är främst för personalen i våra organisationer som möter unga. De ska tidigt kunna fånga upp signaler och veta vart de ska vända sig om de ser ­tecken på radikalisering och sympatier med vit makt-rörelsen.

– En expertutbildning tillhandahålls för att personalen på exempelvis socialtjänsten ska veta hur man bemöter de enskilda individerna, men också hur man ska arbeta förebyggande mot hot och våld som i förlängningen riskerar att skada andra, säger finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

Hon riktar även kritik mot regeringens nationella arbete mot den våldsbejakande extremismen:
– Sverige behöver överlag bli bättre på att kartlägga hotbilder och radikaliserade miljöer. Vi upplever inte att man tar frågan på tillräckligt stort allvar.

LÄS OCKSÅ: Nästan var fjärde anställd inom socialvården tror sig ha stött på radikaliserade personer – men okunskap är det stora problemet