I dag tisdag är det valdag i Danmarks 98 kommuner och fem regioner. I likhet med det finländska kommunalvalet i somras, präglas valarrangemangen i Danmark av coronapandemin.

Trots att antalet coronafall under hösten har stigit i Danmark, håller man fast vid själva valdagen, den tredje tisdagen i november.

– Valdagen är demokratins festdag och fundament. Därför är jag glad att vi trots ökande Covid-19-siffror kan rösta i stort sett som förut. För dem som är oroliga för smitta kan det vara en god idé att ta sig till vallokalen mitt på dagen, säger inrikes- och bostadsminister Kaare Dybvad Bek i ett pressmeddelande.

Inför valet har valmyndigheterna gett direktiv om hur själva valdagsröstningen ska göras så trygg som möjligt mot bakgrunden av pandemin. Myndigheterna rekommenderar väljarna att hålla avstånd, visa hänsyn till andra, hosta i ärmen, använda handsprit både vid in- och ingången till vallokalen, använda mask eller visir om man tillhör riskgruppen och att ta med egen penna om man så önskar.

Det är upp till de enskilda kommunerna att bestämma vilka åtgärder som krävs, men generellt handlar det om att säkra sig om att avståndet mellan väljarna är tillräckligt och att det finns massor med handsprit och massor luft, skriver det danska kommunförbundet på sin hemsida.

Väljare som har coronasmitta eller är särskilt sårbara har möjlighet att rösta utanför vallokalen, t.ex. i bilen.

Högt valdeltagande

Antalet röstberättigade i kommunal- och regionvalet i Danmark uppgår till 4,7 miljoner. Vallokalerna är närmare 1 400. 

Danskarna är i jämförelse med finländarna flitiga väljare.  I region- och kommunvalet 2017 uppgick valdeltagandet i Danmark till 70,8 procent. Det här kan jämföras med valdeltagandet i kommunalvalet här hos oss, där 55,1 procent av väljarna valde att rösta.

Att valdeltagandet i kommunal- och regionvalet i Danmark är så pass högt, anses åtminstone delvis beror på att de två valen hålls samtidigt.

Kommunförbundets forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom har ett flertal gånger påtalat fördelarna med att  slå ihop välfärdsområdesvalet med kommunalvalet  också i Finland. Det här är ett tema hon skrev om i  sin analys av kommunalvalet i somras:

”Det har med fog fastställts att välfärdsområdesval i fortsättningen ska ordnas i samband med kommunalvalet. Det här ligger i linje med de kommunala och regionala valen i de övriga nordiska länderna, och gott så”, konstaterade hon i sin analys. 

Sossar och liberaler störst

De dominerande partierna i kommunal- och regionalvalet i Danmark är socialdemokraterna och liberalerna (Venstre). Det är också de här två partierna som har flest antal borgmästare i de 98 danska kommunerna. Socialdemokraterna har 47, Venstre 37 och Folkepartiet (konservativa) 8 borgmästare. De mindre partierna delar på resten. 

I kommunalvalet väljs medlemmarna i kommunens högsta beslutande organ Byrådet –  i Finland fullmäktige. I regionvalet är Regionrådet det högsta beslutande organet.

Kommunal- och regionvalet hålls i Danmark vart fjärde år. De som blir valda tillträder sina poster 1 januari 2022.