En tredjedel av de finländska kandidaterna i Europaparlamentsvalet är fullmäktigemedlemmar. Av de 269 som kandiderar i vårens EU-val är så många som 92 fullmäktigemedlemmar i sina hemkommuner.

Kandidaterna kommer från 73 olika finländska kommuner. 30 procent av kandidaterna i EU-valet  kandiderade  i riksdagsvalet i april och femton är sittande riksdagsledamöter. Tio av kandidaterna är Europaparlamentariker.

De flesta fullmäktigeledamöter som kandiderar i EU-valet är från Helsingfors (11 kandidater) och Åbo (5).  Från Björneborg, Esbo, Jyväskylä, Kajana, Kotka, Tammerfors, Uleåborg och Vasa  ställer fyra fullmäktigeledamöter upp i EU-valet.

Av dem som ställer upp i Europaparlamentsvalet har 17 ledande förtroendeuppdrag i sin kommuns fullmäktige eller styrelse och av dem är tre fullmäktigeordförande och tre styrelseordförande.

– Precis som riksdagsvalet lockar EU-valet kommunfullmäktige att kandidera. Kommunal erfarenhet behövs också i Europaparlamentet, eftersom EU på olika sätt påverkar en stor del av kommunernas uppgifter eller de beslut som fattas i kommunerna, säger Marianne Pekola-Sjöblom forskningschef vid Kommunförbundet.

Trippelpolitiker?

De de 15 nuvarande riksdagsledamöterna som ställer upp i EU-valet sitter alla samtidigt i kommunfullmäktige. Av dem innehar fem dessutom ledande förtroendeuppdrag. Av de tio nuvarande Europaparlamentarikerna som ställer upp är fyra också ledamöter i kommunfullmäktige.

–  I Finland är multipla mandat möjliga, man kan samtidigt vara till exempel riksdagsman, Europaparlamentariker och fullmäktigeledamot. Det här unikt i Norden, säger Pekola-Sjöblom.

De fullmäktigeledamöter som ställer upp representerar oftast de gröna eller sannfinländarna, sällan de blå eller samlingspartiet. Jämfört med hela kandidatlistan är fullmäktigeledamöterna lite yngre: medelåldern är 43 år och varierar mellan 20 och 72. Kvinnornas andel bland dem som är fullmäktigeledamöter är hälften. Av alla kandidater är endast 39 procent kvinnor.

Europaparlamentsval i maj

Europaparlamentsvalet ordnas vart femte år, senaste gång i maj 2014. Denna gång ordnas valet den 26 maj 2019 med förhandsröstning 15–21.5.2019 i Finland och 15–18.5.2019 utomlands.

Finland väljer sammanlagt 13 representanter till Europaparlamentet. I de senaste Europaparlamentsvalen röstade endast ca 40 procent av i Finland bosatta finländska medborgare.

– Riksdagsvalet i april utgör en utmaning för röstningsaktiviteten i Europaparlamentsvalet denna gång. År 1999 hade vi en motsvarande situation när Europaparlamentsvalet inföll samma vår som riksdagsvalet. Den gången stannade valdeltagandet på 31,4 procent, det svagaste någonsin för Europaparlamentsval i Finland, säger forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom.

Läs mera:

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *