Danmarks regering genomför en vårdreform som leder till att regionerna läggs ner. Hälsovården får en ny struktur i tre nivåer. Regeringen kallar sitt förslag ”Patienten först – närhet, sammanhang, kvalitet och patienträttigheter”.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen säger att den danska vården präglas av att allt för många patienter måste resa alltför långt för behandling och kontroll.

– Vi kan och vi kommer att att göra det bättre. Målet är att inom några år bygga upp en bättre och starkare vårdmodell, säger Rasmussen.

Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Regionerna det vill säga det som motsvarar landskap eller landsting läggs ner år 2020, vilket gör att över 200 regionpolitiker blir överflödiga.

Den nya vårdstrukturen kommer att bestå av en nationell enhet som får det övergripande ansvaret för vården. Under den nationella förvaltningen grundas fem distrikt kring fem ”supersjukhus”. Därtill bildas 21 lokala vårddistrikt av 4-5 kommuner.

Den danska regeringen räknar med att reformen ska spara 2,3 miljarder danska kronor i administrationskonstnader. Målet med reformen är att fram till år 2025 minska antalet sjukhusbesök med en halv miljon och sjukhusvistelser med 40.000.

Danmarks kommunförbund KL säger i en kommentar att kommunerna måste garanteras tillräcklig finansiering om de tar över uppgifter av regionerna. Resultatet av reformen är att kommunerna får en större roll i vården. Kommunerna kommer att i samarbete med sjukhusen och läkarmottagningarna att få ansvaret för förebyggande vård, en del behandling och rehabilitering.

– Det ansvaret kan kommunerna ta endast om regeringen garaterar finansieringen, säger KL:s ordförande Jacob Brundsgaard.

 

 

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *