Rosanna Blomster är Brysselkontorets nya praktikant från och med september. Blomster är nyutexaminerad från Åbo Akademi med en magister i statskunskap. Som kulturfondens praktikant kommer hon att arbeta under kontorets ledning i tio månader.

Som praktikant kommer Blomster att bistå kontoret i att bevaka de finländska kommunernas intressen i Bryssel. Brysselkontorets intressebevakning kretsar främst kring Europeiska regionkommitténs arbete, som är kommunernas representativa organ i EU-frågor. Viktigt är även Europaparlamentets utskottsarbete.

Blomster skrev sin pro gradu-avhandling om demokratiska innovationer och dess förutsättningar på kommunal nivå. Under studietiden gjorde hon ett års utbyte i Tyskland där hon gick kurser i europeisk och internationell politik.

– Att få lära mig och i praktiken se hur det kommunala och internationella hänger ihop är något jag ser framemot. Det kommer vara intressant att få en inblick i det arbete som finska aktörer gör inom EU.

Hon säger att praktikplatsen förenar många av hennes intressen.

– Politiskt deltagande har varit en av tyngdpunkterna i mina studier, så jag är glad att praktikperioden råkar vara under tiden både före och under Europaparlamentsvalet 2019.

Hon erkänner att Kommunförbundet inte var henne särskilt bekant sedan tidigare, ännu mindre det internationella arbetet.

– Jag visste att Kommunförbundet har bra kulspetspennor, då en årsfest i Åbo sponsrades med pennor från förbundet… Min tidigare kunskap om Kommunförbundet var alltså rätt så obefintlig.

Praktikperioden är tio månader lång, från september till och med juni 2019.

Läs även: Rosannas inlägg på Brysselbloggen

 

 

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *