Sammanlagt hade tolv personer sökt tjänsten.

Katri Roivainen, socionom från Mäntsälä, har valts till ny näringslivschef i Sibbo.

Tjänsten blev ledig efter att Elina Duréault fått jobbet som näringschef i Borgå.

Tolv personer sökte tjänsten.

Sibbos utvecklingsdirektör Pirjo Sirén motiverar valet med att Roivainen har den nödvändiga erfarenheten – inklusive samarbete med företag, tomtförsäljning, marknadsföring, arbetskraftsbetjäning och turism – i och med att hon nu är näringslivschef i Pukkila.

Roivainen har också den erfarenhet av offentlig förvaltning som behövs, motiverar Sirén.