Sammanlagt sju personer sökte tjänsten.

Elina Duréault, för tillfället näringschef i Sibbo, blir näringschef i Borgå. Tjänsten var lediganslagen under sensommaren och lockade, utöver Duréault, sex andra sökande. Dessa var:

  • Anna Granfelt
  • Veikko Sakari Koljonen
  • Ilkka Luusua
  • Iina Katariina Nuotio
  • Mika Reponen
  • Sirkku Maarit Wallin

Biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz, som fattade beslutet, skriver i avgörandet att Duréault har erfarenhet av motsvarande uppgifter, har god kommunikationsförmåga, tjänar företag på fyra språk och uppfyller i övrigt de krav som Borgå stad ställer på tjänsteinnehavaren.

Duréault var den enda av de sju sökandena som kallades till intervju.

Näringschefens viktigaste uppgift blir kontakten till företagen, också de som ska lockas till Borgå, försäljningen av företagstomter och att föra ett företagarperspektiv till planläggningsprojekt.