Tolv vill bli näringslivschef i Sibbo

1.11.2021

Chefen leder Sibbos företags- och näringslivspolitik tillsammans bland annat utvecklingsdirektören.

Sibbo söker en näringslivschef efter att Elina Duréault fått jobbet som näringschef i Borgå.

Tiden för att söka tjänsten utgick i dag. Tolv personer har sökt tjänsten. En vill vara anonym, de övriga elva är:

 • Tradenom YH Janne Arenius, Sibbo
 • Ingenjör Stefan Felin, Sibbo
 • Diploma in EuroMBA studies Arto Haavisto, Sibbo
 • Diplomingenjör Vesa Junkkarinen, Sibbo
 • Tradenom Raino Laakso, Salo
 • Ekonomie magister Yvonne Malin-Hult, Sibbo
 • Tradenom Juha Niemelä, Teuva
 • Diplomingenjör Sini Pekkala, Imatra
 • Socionom Katri Roivainen, Mäntsälä
 • Ekonomie magister Anna Salmensaari, Sibbo
 • Filosofie magister Katariina Tala, Tammerfors

Till näringslivschefens uppgifter hör att leda Sibbos företags- och näringslivspolitik i samarbete med utvecklingsdirektören och Utvecklings- och planläggningscentralen.

I Sibbos näringslivsprogram ligger huvudvikten på att etablera nya företag i kommunen, förbättra grundförutsättningarna för företag och att utnyttja skogen och skärgårdsnaturen som en livskraftsfaktor.

Näringslivschefen ingår i etableringsteamet tillsammans med kommunens tomtchef, och är en del av ett företagsteam och koordinerar byggande av gator och miljöteknik som är nödvändigt för företagsetableringar.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här