Chefen leder Sibbos företags- och näringslivspolitik tillsammans bland annat utvecklingsdirektören.

Sibbo söker en näringslivschef efter att Elina Duréault fått jobbet som näringschef i Borgå.

Tiden för att söka tjänsten utgick i dag. Tolv personer har sökt tjänsten. En vill vara anonym, de övriga elva är:

 • Tradenom högre YH Janne Arenius, Sibbo
 • Ingenjör Stefan Felin, Sibbo
 • Diploma in EuroMBA studies Arto Haavisto, Sibbo
 • Diplomingenjör Vesa Junkkarinen, Sibbo
 • Tradenom Raino Laakso, Salo
 • Ekonomie magister Yvonne Malin-Hult, Sibbo
 • Tradenom Juha Niemelä, Teuva
 • Diplomingenjör Sini Pekkala, Imatra
 • Socionom Katri Roivainen, Mäntsälä
 • Ekonomie magister Anna Salmensaari, Sibbo
 • Filosofie magister Katariina Tala, Tammerfors

Till näringslivschefens uppgifter hör att leda Sibbos företags- och näringslivspolitik i samarbete med utvecklingsdirektören och Utvecklings- och planläggningscentralen.

I Sibbos näringslivsprogram ligger huvudvikten på att etablera nya företag i kommunen, förbättra grundförutsättningarna för företag och att utnyttja skogen och skärgårdsnaturen som en livskraftsfaktor.

Näringslivschefen ingår i etableringsteamet tillsammans med kommunens tomtchef, och är en del av ett företagsteam och koordinerar byggande av gator och miljöteknik som är nödvändigt för företagsetableringar.