Lena Sjöblom ny sakkunnig på Kommunförbundet

20.6.2019

Det blir Lena Sjöblom som efterträder Kia Leidenius som sakkunnig i Kommunförbundets utbildningsteam.

Sjöblom är för tillfället utbildningsplanerare på Finnish Consulting Group. Hon tillträder tjänsten på Kommunförbundet i augusti.

Leidenius börjar i augusti jobba som specialplanerare med uppdrag att utveckla den svenskspråkiga social- och hälsovårdsservicen i Esbo.

Karolina Wickholm är också tillbaka i utbildningsteamet, efter att ha jobbat med HR-frågor på Kommunförbundet i ett par år. I utbildningsteamet ingår också Barbro Teir.

I och med personalförändringen kommer utbildningsverksamheten att förnyas och utvecklas.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här