Det finns en politisk vilja att bygga en ny tågbana mellan Åbo och Helsingfors, men enligt uppgifter tror Trafik- och kommunikationsministeriet inte på projektet.

Nyhetsbyrån STT har gett ny fart till diskussionen om ett snabbtåg mellan Åbo och Helsingfors.

Enligt STT ifrågasätter Trafik- och kommunikationsministeriet att det så kallade entimmeståget kan locka andra investerare än staten och kommunerna.

Tanken har varit att den nya bansträckningen mellan Åbo och Helsingfors – som uppskattas kosta 2 miljarder euro – ska förverkligas med ett projektbolag. Bolaget ska samla intresserade finansiärer, men enligt STT är ministeriets syn på saken att det inte kommer att lyckas.

Däremot hyser Trafik- och kommunikationsministeriet inga större förhoppningar om intresset för ett snabbtåg mellan Tammerfors och Åbo.

Orpo försvarar projektet

Att planerna på ett snabbtåg mellan Åbo och Helsingfors trots allt lever vidare beror enligt STT på att det funnits en politisk vilja bakom projektet. Främst är det Åbopolitikern Petteri Orpo, Samlingspartiets ordförande och finansminister i regeringen Sipilä, som drivit på projektet.

Regeringen Rinne är i planeringsfasen vad gäller grundandet av projektbolag som skulle kunna förverkliga snabbtåget, som namnet till trots inte förkortar restiden mellan Åbo och Helsingfors till en timme. Snarare handlar det om 75 minuter.

Kommunikationsminister Sanna Marin (SDP) har understrukit vikten av att man vet hur finansieringen av snabbtåget kan förverkligas, innan man framskrider.

Samlingspartiets Petteri Orpo försvarar projektet. Foto: Antti Aimo-Koivisto

På Facebook känner sig Orpo manad att korrigera det som han anser vara felaktiga antaganden om snabbtåget.

Det finns knappast någon tågbana i Finland som går runt med hjälp av egna intäkter, skriver Orpo. Därför är det huvudsakliga ansvaret statens och det finns inget intresse av att sälja strategiska statsägodelar.

Orpo skriver också att de primära parterna i ett projektbolag är städerna och kommunerna längs banan, eftersom dessa drar nytta av snabbare förbindelser. Privat finansiering gäller frakttrafik längs banan.

Orpo ser också projektbolagsformen som ett smidigt sätt att genomföra projekten, det vill säga också sträckningen Tammerfors-Helsingfors. Ett sådant bolag tar lån och bygger banorna, regeringen och riksdagen fattar besluten.

Det här handlar om en nationell storinvestering. Låt oss inte göra det till ett typiskt regionalpolitiskt gräl, avslutar Orpo.

Kvarnström hoppas det begravs

Johan Kvarnström, socialdemokratisk riksdagsledamot från Ekenäs och kritiskt inställd till projektet, säger att ministeriets bedömning sammanfaller med hans syn på projektet. Eftersom det inte är ett projekt som ger avkastning väcker det inte heller finansiärernas intresse, vilket innebär att det måste bäras av offentliga medel.

– Då måste man utreda hur mycket kortare restiden blir, och hur många passagerare man får och till vilket pris, i jämförelse med vad man uppnår med en satsning på Kustbanan.

Johan Kvarnström (SDP) och minister Thomas Blomqvist på evenemanget ”Rädda kustbanan” som ordnades på centrumbiblioteket Ode i våras.

Kvarnström och andra kritiker vill alltså att resurser styrs till den existerande tågbanan mellan Åbo och Helsingfors. Farhågan är att västnyländska städer och kommuner förlorar i förbindelser och entimmeståget blir det dominerande projektet.

Kvarnström hoppas också att projektet, om det avancerar, underkastas en ordentlig miljökonsekvensbedömning. Det är bra om folk väljer kollektivtrafik, men det aktuella projektet är inte per automatik en miljögärning, säger han.

– Det sliter också på miljön.

Själva planerandet av eventuella projektbolag går in i en ny fas nu. Hur bedömer du chanserna för att entimmeståget blir av?

– Det finns en stark politisk vilja bakom projektet i alla partier. Det har gått prestige i projektet. Det är säkert för tidigt att begrava det men jag hoppas det går i stöpet.

Själva planeringen kommer också att kosta, även om man kommer fram till att projektet inte kan förverkligas. Är det värt det?

– Det finns bra saker kopplade till det här, till exempel stadsbanan i Esbo. På ett sätt är det olyckligt att det projektet kopplats till detta, men det vore nästan populistiskt att säga att vi inte ens ska utreda snabbtåget. Då vore vi för försiktiga.

Reaktioner på Twitter

På sociala medier har andra än Petteri Orpo reagerat på STT:s nyhet. Partikollegan, riksdagsledamoten Saara-Sofia Sirén skriver på Twitter att det verkar som att man hittar på skäl att inte göra en framtidsinvestering:

Åbos stadsdirektör Minna Arve skriver att det handlar mera om attityder än om verklighet, och att finansiärers intresse beror på villkoren: