Snabbare tågförbindelser ska planeras av ett bolag som ägs av staten och kommunerna längs den nya tågbanan.

Det så kallade entimmeståget, och projektbolaget som ska planera den snabbare tågförbindelsen mellan Åbo och Helsingfors, var uppe i Esbo fullmäktige på måndag. SFP och Sannfinländarna i fann varandra i motståndet till projektet.

Uppskattningen av byggkostnaderna för entimmeståget är cirka 2,76 miljarder euro.

Projektbolaget ska planera spårtrafikprojekten och finansieringen av planeringen fram till byggstarten, och aktieägarskapet och den finansiella fördelningen ser ut på följande sätt:

 • Finska staten, andel 51 procent eller 39,45 miljoner euro
 • Åbo stad, 10,25 miljoner euro
 • Esbo stad, 10,25 miljoner euro
 • Helsingfors stad, 5,80 miljoner euro
 • Salo stad, 3,74 miljoner euro
 • Lojo stad, 3,74 miljoner euro
 • Vichtis kommun, 3,74 miljoner euro
 • Kyrkslätt kommun, 0,38 miljoner euro.

Innan behandlingen i Esbo fullmäktige hade samtliga kommuner och städer, förutom Salo, beslutat att gå med i projektbolaget.

SFP i Esbo har motsatt sig projektplanerna och föreslog redan i stadsstyrelsen att staden inte går med i bolaget. Där förlorade SFP omröstningen 11–2.

Partiets invändning mot den snabbare tågförbindelsen är att den dels nedprioriterar Kustbanan, dels att den inte gagnar Esbos interna lokaltrafik.

I fullmäktige föreslog SFP därför igen att staden inte går med i projektbolaget. I omröstningen fick partiet med sig ärkerivalen Sannfinländarna, Blå framtid, och Liberalpartiets representant. Förslaget att gå med i projektbolaget vann med rösterna 63–12.

SFP anmälde avvikande åsikt i ärendet, med följande motiveringar.

 • ”Planeringen och förverkligande av en ny tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo är ett hisnande dyrt projekt. Enbart planeringen beräknas kosta över 77 miljoner euro varav Esbos andel enligt fullmäktiges beslut är hela 10 miljoner. Hela banprojektet beräknas uppgå till 3 miljarder euro. SFP:s fullmäktigegrupp i Esbo anser att staden inte under en överskådlig framtid har ekonomiska förutsättningar att delta i detta projekt.”
 • ”Det s.k. entimmeståget kommer inte att underlätta eller stöda Esbos interna trafik. Entimmeståget kommer inte att stanna på de nya stationerna som planeras längs med banan i Esbo. I denna utredning ingår inte planeringen av lokaltrafiken i Esbo. En godkänd plan för stadsbanans förlängning till Esbo centrum är redan uppgjord.”
 • ”Den nya banan skulle försvaga kollektivtrafiken längsmed kustbanan eftersom statens och kommunernas resurser knappast räcker till för både nyinvesteringar och för en grundförbättring av den befintliga tågförbindelsen mellan Esbo och Åbo. Resurser skulle behövas för att förbättra vissa avsnitt av Kustbanan.”
 • ”Resan mellan Helsingfors och Åbo kommer att ta över en timme, fastän tåget skulle köra utan att stanna på en enda station mellan Åbo och Helsingfors. Att kalla tåget ’entimmeståg’ är missvisande.”