En järnväg genom Östnyland ser att bli av. Planeringen av Östbanan beräknas kosta 70 miljoner euro och byggandet 1,7 miljarder euro.

– Det är utmärkt att arbetet framskrider och blir mera konkret, säger kommundirektören i Mörskom Sam Vuorinen. Kommunikationsministeriet visade på tisdagen grönt ljus för aktiebolaget Östbanan.

Också i Lappträsk är kommundirektören nöjd. Jarkko Sorvanto påpekar att byggandet av den nya spåret gör även hans kommun mera attraktiv för folk som pendlar till jobbet mellan huvudstadsregionen och hemmet i östra Nyland.

– Distansarbetet har förstås förändrat läget jämfört med då de ursprungliga planerna gjordes. Liksom det faktum att turismen och frakten mellan öst och väst är inte vad den varit. Ingen vet heller om de återhämtar sig, säger Sorvanto.

Sam Vuorinen ser Östbanan som en möjlighet att förbättra matartrafiken till områdets egna tåghållplatser eller stationerna i riktning Borgå.

– Arbetsplatsområdet utvidgas och Mörskom blir klart attraktivare. Vi är inte längre så beroende av bilen, säger Vuorinen.

Medverkan i det nya banbolaget kostar kommunerna pengar men inte mycket.

Enligt Jarkko Sorvanto i Lappträsk rör det sig i det här skedet om cirka 50 000 euro och i Mörskom enligt Sam Vuorinen om 30 000 euro. 

Ex-militär granskar banbygget

Östbanan förenar Flygbanan med Borgå och Kouvola. Statens andel i det nya bolaget är 51 procent. Övriga delägare i Östbanan Ab är: Borgå, Kouvola, Helsingfors, Villmanstrand, Kuopio, S:t Michel, Joensuu, Imatra, Pieksämäki, Kajana, Idensalmi, Siilinjärvi, Lieksa, Kitee, Nurmes, Lapinlahti, Suonenjoki, Mäntyharju, Askola, Parikkala, Taipalsaari, Rautjärvi, Lappträsk och Mörskom.

Enligt Kommunikationsministeriet ska det nya bolaget planera spårtrafikens infrastruktur fram till byggberedskap. Bolaget kan dessutom göra eller låta göra utredningar för att möjliggöra byggande av projektet samt för att identifiera nytta, nackdelar och andra effekter som projektet medför.

Men först måste Flygbanan byggas. Det är bolaget Finlandsbanan Ab:s ansvar. Att bygga den delen är en förutsättning för att hela Östbanan ska kunna förverkligas, skriver Svenska Yle.

Städerna Helsingfors och Tammerfors samt Finnair påskyndade byggandet av Flygbanan redan för tre år sedan. Då hade turismnäringen ännu ett starkt lyft.

Planeringen av Östbanan beräknas kosta 70 miljoner euro och byggandet 1,7 miljarder euro. Ett klart besked om när byggstarten sker finns inte.

Också enligt Kommunikationsministeriet gör Östbanan regionerna mera livskraftiga och ökar deras tillgänglighet. I Borgå säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula i ett pressmeddelande att Östbanan skulle förena Borgå som ny järnvägsstad med bannätet och stärka stadens tillväxtmöjligheter som knutpunkt i östra Nyland.

– Snabba förbindelser till Helsingfors och Vanda skulle starkare koppla Borgå och östra Nyland till utvecklingen av metropolområdet.

Östbanan Ab:s styrelse, som inte ännu sammanträtt, har 11 ledamöter. Ordförande för styrelsen är ledande rådgivare vid Miltton, generallöjtnant Arto Räty. Han har tidigare varit kanslichef vid försvarsministeriet. Räty har också tjänstgjort som bland annat försvarsmaktens operationschef och som medlem av Fortums ledningsgrupp.

– Det är verkligen fint att staten och en stor grupp städer och kommuner tillsammans har kunnat främja projektet Östbanan. Trafikutsläppen minskar. Jag väntar med spänning på att planeringen ska inledas, säger Arto Räty.