Initiativet att samla plast kom från kommuninvånarna. Sagt och gjort. Nu sorterar och samlar hushållen i Södra Karelen plast som aldrig förr. Insamlingen är frivillig och mycket populär.

– Att sätta igång en så pass omfattande insamling av plastförpackningar krävde en viss våghalsighet eftersom inget liknande gjorts i motsvarande omfattning i Finland. Vissa försök pågick i andra delar av landet men i Södra Karelen startade vi insamlingen på allvar med en gång, säger Kimmo Pöllänen, logistikchef vid Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy.

Impulsen kom från kunderna, det vill säga helt vanliga kommuninvånare, som redan ett tag önskat sig plastinsamling.

– Vi var från början medvetna om att underlaget kanske var för litet för att det skulle löna sig att samla in plasten, men utvecklingen har varit en positiv överraskning, säger Pöllänen.

Plasten som samlas in levereras till producentsammanslutningen för plastförpackningar, Suomen Uusiomuovi, som förädlar plastmaterial till nya plastprodukter. I praktiken sker förädlingen vid Fortums plastförädlingsanläggning i Riihimäki.

Gemensam insamling i småhusområden

Än så länge har insamlingen begränsats till tättbebyggda områden i Imatra och Villmanstrand. Såväl bostadsaktiebolag som småhusägare kan delta. Insamlingen omfattar (juli 2018) 520 platser av vilka tre fjärdedelar är bostadsaktiebolag och resten egnahemshus eller grupper av egnahemshus och kommunala fastigheter. Varje vecka ansluter sig nya kunder till insamlingen.

Plastinsamlingen i Södra Karelen uppmärksammandes vid tävlingen Årets kommunaltekniska prestation 2018.

Insamling av plastförpackningar i fastigheter är än så länge helt frivilligt, vilket säkert påverkar kvaliteten, som har fått gott vitsord av mottagaren.

– Invånare som själva önskar insamling har ambitioner att lyckas med återvinningen och satsar därför på sorteringen, säger Mari Ilvonen, kundtjänst- och informationschef vid Etelä-Karjalan Jätehuolto.

Som bäst pågår en uppdatering av avfallshanteringsföreskrifterna och det ser ut som om insamling av plastförpackningar kommer att bli obligatorisk åtminstone för de största bostadsbolagen.

Enligt den respons man fått av invånarna och disponenterna har insamlingen tagit fart tack vare att tjänsten har gjort livet lättare. Det är enkelt för invånarna att delta i återvinningen när kärlen finns på den egna bakgården.

När insamlingen startar får fastighetens invånare sorteringsanvisningar. Etelä-Karjalan Jätehuolto har också ordnat avgiftsfria informationsmöten i bostadsbolag som deltar i insamlingen.

I viss mån används prissättningen för att göra tjänsten intressant. Tömning av kärlen för plastförpackningar är aningen förmånligare än tömningen av andra torra avfallskärl av motsvarande storlek. När plastförpackningarna separeras från övrigt avfall minskar mängden sopor i de vanliga avfallskärlen och de behöver inte tömmas lika ofta.Tömningsalternativen för torrt avfall är relativt flexibla. Man kan komma överens om upp till åtta veckor mellan tömningarna.

Bland de första som sorterade avfall

I Södra Karelen har avfallssorteringen och återvinningen långa traditioner. De första försöken med sortering av bioavfall gjordes i början av 1990-talet och på 2000-talet hade alla kommuner i landskapet skrivit in i sina avfallshanteringsföreskrifter att sortering av bioavfall är obligatorisk.

Den största kommunen bland Etelä-Karjalan Jätehuoltos ägare är Villmanstrands stad som de senaste åren profilerat sig som Finlands miljöhuvudstad. Bolaget har ett omfattande nätverk av återvinningsstationer som komplement till producenternas insamling. Producenterna har 50 Rinki-stationer i landskapet, Etelä-Karjalan Jätehuolto 40.

– Vi ville ha ett heltäckande nätverk för insamling av återvinningsmaterial inom vårt område, även om insamlingen av förpackningsmaterial sedan 2016 enligt lagen är producenternas ansvar, säger Mika Suomalainen, verkställande direktör vid Etelä-Karjalan Jätehuolto.

I övergångsskedet avstod de flesta av de kommunala avfallsbolagen från sina egna återvinningsstationer, producenternas Rinki-stationer ligger oftast vid stora dagligvarubutiker i tätorterna.

I framtiden kan det vara möjligt att plastförpackningar återvinns lokalt vid kompositanläggningen Wimao Oy i Kukkuroinmäki, ett pilotprojekt i synergi med Etelä-Karjalan Jätehuolto.

Det är fråga om världens första kompositanläggning som endast använder återvunnet material så som plast, trä, isoleringsull och gips som råvaror. Kompositanläggningen inledde produktionen i början av detta år, så materialströmmarna är än så länge blygsamma.

Årets kommunaltekniska prestation 2018

Etelä-Karjalan Jätehuoltos insamling av plastförpackningar var pressens favorit i tävlingen Årets kommunaltekniska prestation 2018 var. Priserna delades ut i somras på de kommuntekniska dagarna i Tallinn. Etelä-Karjalan Jätehuoltos plastinsamling är enligt prismotiveringen en anmärkningsvärd miljöhandling.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *