Av hela landets kommuner har cirka hälften formulerat ett klimatmål. Klimatarbetet är dock vanligare i större kommuner och städer, som har tillgång till mera resurser för arbetet, visar Kommunförbundets utredning.

Läs mera här: Fyra av fem finländare bor i en kommun som satt upp någon form av klimatmål.

Har kommunen satt klimatmål? Diagrammen nedan visar om man satt ett klimatmål i kommunen och hur typen av klimatmål fördelar sig mellan kommunerna.

Målen formuleras på varierande sätt i kommunerna, de här har Kommunförbundet sammanställt i en rapport från februari 2022. På basis av rapportdatan har Kommuntorget kategoriserat målen enligt om kommunen iktar på koldioxidneutralitet och till vilket årtionde det målet i så fall har har satts.

Grafik: KRUT Collective, krut.fi