Projekt som stöds kan till exempel ta sikte på koldioxidsnål trafik och energilösningar i byggnader.

Tre miljoner euro finns att söka då Miljöministeriet stöder projekt som hjälper kommuner och regioner att minska sina växthusgasutsläpp.

Understöd kan sökas för projekt som minskar utsläppen inom ansvarsfördelningssektorn, till exempel genom koldioxidsnål trafik, energilösningar i byggnader, klimatledarskap i kommunen eller företagens klimatarbete.

Ett enskilt projekt kan beviljas högst 70 000 euro i understöd. Summan får motsvara högst 70 procent av de stödberättigande kostnaderna för projektet.

Kommuner och regioner kan få understöd bland annat för löne- och planeringskostnader, men inte för anskaffning av egendom eller investeringar.

Miia Berger, specialsakkunnig vid Miljöministeriet, säger att alla kommuner behövs med i ett gemensamt klimattalko.

– Både stödbeloppet och den projektspecifika andelen är nu betydligt större jämfört med tidigare ansökningsomgångar. Nu är det rätt sannolikt att få understöd för den egna kommunens eller regionens klimatprojekt. Det lönar sig alltså också för kommuner som håller på att inleda sitt klimatarbete att modigt ta tillfället i akt, säger Berger i Miljöministeriets pressmeddelande.

Sökanden kan vara en kommun, en samkommun, en ekonomisk region, ett landskapsförbund, ett bolag som helt ägs av dessa eller en sammanslutning som dessa bildar.

Ansökningstiden är fram till den 5 februari 2021.

Det finns dock en brasklapp: understödet förutsätter att riksdagen beviljar det tilläggsanslag som reserverats i regeringens budgetförslag.

Miljöministeriet ordnar ett webbinarium (på finska) om understödet den 10 december kl. 13–14 för att ge mer information om ansökningsomgången och svara på frågor.

HÄR kan man anmäla sig till webbinariet.