Trygga och snabba förbindelser möjliggör distansarbete även utanför städerna. Bild: Pixabay

Investeringar som teleföretagen i Finland gjort och nya aktörers tillträde på den finska bredbandsmarknaden påskyndade tillväxten av fasta internetuppkopplingar under år 2023.

Utifrån uppgifter om tillgång som teleföretagen lämnat in till Traficom hade 78 procent av hushållen i Finland tillgång till ett snabbt fast bredbandsnät med en nedladdningshastighet på minst 100 Mbit/s vid slutet av september 2023.

Det är en ökning med fem procentenheter jämfört med slutet av år 2022, enligt Traficom.

Transport- och kommunikationsverket Traficom är en myndighet som säkerställer att alla i Finland har tillgång till fungerande, säkra och rimligt prissatta förbindelser och tjänster inom transport och kommunikation.

Tillgång till ett nät med en hastighet på 1 Gbit/s ökade med 6 procentenheter och täckte 71 procent av hushållen. Med maximihastighet avses den hastighet som finns tillgänglig för användaren åtminstone en del av tiden.

En snabb fast bredbandsuppkoppling har i första hand genomförts via ett optiskt fibernät, även om kabelmodemnät är relativt heltäckande åtminstone i städer.

Vid slutet av september 2023 hade 61 procent av Finlands hushåll tillgång till optiskt fibernät. Tillgången till optisk fiber ökade med nio procentenheter från slutet av 2022. Tillgång till optisk fiber ökade mest i Södra Österbottens och Norra Karelens landskap där hushållens tillgång ökade med 19 procentenheter i Södra Österbotten och med 17 procentenheter i Norra Karelen. Tillgången ökade med över tio procentenheter också i Kajanaland, Mellersta Finland, Egentliga Tavastland, Lappland och Mellersta Österbotten.

Snabba fasta förbindelser har blivit bättre när teleföretagen har gjort investeringar i optisk fiber och när nya aktörer för optisk fiber har trätt in på marknaden i Finland.

– Flera stora företag rapporterar till Traficom om en avsevärt större tillgång till nätet än tidigare. Investeringar som man gjort i byggandet under de senaste åren har medfört en hel del förbindelser av optisk fiber tillgängliga för hushåll och företag, säger specialsakkunnig Joonas Sotaniemi.

Dessutom har man tagit i drift nät som färdigbyggts med hjälp av offentligt stöd i områden där förbindelserna inte byggs på marknadsvillkor. En del av ändringarna i tillgången kan förklaras också med att företagens rapporter har blivit precisare och att definitionerna som hänför sig till statistiken har blivit enhetligare.

Enligt Finlands miljöcentral SYKE:s klassificering av stads- och landsbygdsområden var en snabb fast bredbandsanslutning tillgänglig för 86 procent av hushållen i stadsområden vid slutet av år 2023.

På landsbygden var tillgången klart sämre, endast 53 procent av hushållen. Hushållens tillgång till en fast internetförbindelse med en nedladdningshastighet på minst 100 Mbit/s åren 2022 och 2023 i enlighet med den klassificering av stads- och landsbygdsområden som görs av Finlands miljöcentral SYKE. Se bilden nedan.

Bild: Traficom.