Träden ska bidra till trivseln och bidra till att minska utsläppen i staden.

100 000 träd ska planteras i Helsingfors för att öka stadens trivsamhet, stadsbornas välmående och för att stävja klimatförändringen och dess konsekvenser.

Det beslöt Helsingfors fullmäktige i onsdags. Motionen om trädplanteringen hade lagts fram av De grönas fullmäktigegrupp.

I sin motion påminner De gröna att enligt stadsstrategin ska Helsingfors uppnå kolneutralitet 2035. Det här förutsätter att utsläppen minskas med 80 procent.

Träd har en avgörande roll i klimatåtgärderna, eftersom de binder koldioxid och producerar syre. Dessutom skapar de en skyddande skugga i ett allt varmare klimat, något som lekparker, motionsplatser och andra områden där människor möts behöver, skriver De gröna.

Trädens positiva effekt slutar inte där. De gröna nämner lägre energiförbrukning i fastigheter – tack vare trädens nedkylande effekt – mindre risk för översvämmande gator – eftersom trädens rötter suger upp dagvatten – och en större naturlig mångfald, inklusive bättre förutsättningar för att producera närmat, som positiva följder av trädplanteringen.

Fullmäktigegruppen påpekar att liknande åtgärder vidtagits i andra städer.

Fullmäktige godkände alltså motionen, som SFP:s ledamot Björn Månsson på Facebook kallar något av en PR-kupp eftersom planteringen genomförs under de kommande 15 åren och redan delvis ingick i stadens planteringsplaner.

— Skickligt av De gröna, som säkert får rubriker på siffran 100 000, skriver Månsson.