Han har fått frågan förr och alltid svarat nekande. Tom Holtti har aldrig sett sig själv som en kommundirektör. Men man ska som bekant aldrig säga aldrig…

– Jag fick äta upp mina ord, medger Tom Holtti, sedan i våras vikarierande kommundirektör i österbottniska Vörå. Holtti vikarierar Mikko Ollikainen, som i våras valdes in i Finlands riksdag.

– Det har gått bra och jag trivs med jobbet. Det enda som jag drar mig för är att uppträda inför publik. Där är kontrasten mellan mig och Mikko Ollikainen stor, vi är helt olika personlighetstyper.

Tom Holtti inledde sin kommunala bana år 2007 som kommunsekreterare i Vörå-Maxmo. 2011 gick kommunen ihop med Oravais och bytte namn till Vörå.

– Vi tog kommunvapnet av Maxmo, logon av Oravais och namnet av Vörå.

Långa arbetsdagar, intensiv takt

Under och efter kommunsammanslagningen föll merparten av process- och personalfrågorna i den nya kommunen på centralförvaltningens och därmed kommunsekreterarens bord.

– Det handlade om att teamarbeta när vi samkörde processerna, tog fram gemensamma dokument och skapade fungerande system.

När Holtti i början av året fick frågan om han var intresserad av att vikariera kommundirektören tvekade han först.

– Som kommunsekreterare och senare HR-direktör har jag sett vad direktörsuppdraget för med sig – på gott och ont, säger han och nämner långa arbetsdagar och en arbetstakt som tidvis är väldigt intensiv.

– Jag bor i Vasa, vilket är en fördel. Där kan jag ladda batterierna på ett annat sätt än om jag bodde i Vörå där jag antagligen alltid hade varit nåbar.

Hurdan kommun är Tom Holttis Vörå?

– Vörå är en självständig, trygg och välkomnande kommun med ett strategiskt bra läge mellan Vasa i söder, Jakobstad i norr och Seinäjoki i öster. Här finns möjligheter till ett bra boende och en aktiv fritid.

Vörå

  • Landsbygdskommun med 6500 invånare
  • Dagens Vörå kommun bildades via samgång mellan Vörå och Maxmo kommuner 2007 och Oravais kommun 2011.
  • Kommunalskatt: 21 %
  • Svenskspråkiga (82,5 %), finskspråkiga (12,9 %) och övriga språk (4,6 %)
  • Idrottsgymnasiet i Vörå är det enda svenska idrottsgymnasiet i landet.

Tom Holtti

  • Politices magister från Åbo Akademi
  • Född och bosatt i Vasa
  • Familj: Fru och två katter. Två vuxna, utflugna barn
  • Vik. kommundirektör i Vörå där han tidigare arbetat som HR-direktör och kommunsekreterare.