Enligt anonyma källor är Stina Mattilas ledarstil känd bland politiker, men ingen har skridit till åtgärder.

Hot om uppsägning, detaljstyrning och utskällningar. Karlebys stadsdirektör Stina Mattila får hård kritik av anonyma källor i tidningen Keskipohjanmaa (bakom betalmur).

Enligt den personal som tidningen intervjuat är Mattilas ledarstil en helt annan än förra stadsdirektören Antti Isotalus. Mattila jämförs med Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori, som tidigare i sommar kritiserats för ett liknande beteende (Helsingin Sanomats artikel, bakom betalmur).

En icke namngiven politiker i staden ska också ha kontaktats av anställda. Politikern menar att en stor del av de folkvalda känner till situationen men har inte gjort något åt saken. Själv ämnar hen skrida till åtgärder i augusti.

I en uppföljande artikel (bakom betalmur) i samma tidning säger fullmäktigegruppernas ordföranden att kritiken mot Mattila kom som en överraskning. Mattila får stöd från Centern, men Samlingspartiets Pentti Haimakainen ifrågasätter stadsstyrelseordförande Reino Herlevis (C) försvar av Mattila och kritik mot de anonyma källorna.

Haimakainen undrar om stadsstyrelsen hört bägge parterna i tvisten — alltså Mattila och den personal som kritiserar stadsdirektören — på ett jämlikt sätt.

En ledande tjänsteman säger till Keskipohjanmaa att under Mattilas ledning har en inre och en yttre krets bildats, och med dessa en tystnadskultur som lett till en detaljstyrning som utmattar de anställda. Tjänstemannen har själv sett Mattila bete sig osakligt.

Mattila, som tillträdde som stadsdirektör 2016, säger till Keskipohjanmaa att hon delvis accepterar kritiken. Organisationsförändringen, som enligt Mattila varit nödvändig, har inte varit smärtfri och det är alltid enkelt att skylla på den högsta ledningen, säger hon.

Kritiken om ett skräckvälde håller Mattila inte med om. Hon gissar att kritiken kommer från enskilda anställda som varit föremål för diskussioner med stadsstyrelsens ordförande.

Stadens personalchef Eija Pienimäki säger till Keskipohjanmaa att situationen ska utredas grundligt.