En kommun kan inte ingripa i alla märkliga åsiktsyttringar, säger Ulf Stenman. Men ibland är det nödvändigt.

Strax innan jul befann sig Kronobys tf. kommundirektör Ulf Stenman i ett prekärt läge.

Den 16 december sändes den tredje och sista delen av SVT:s dokumentärserie Vaccinkrigarna. I programmet, som granskar antivaccin-rörelsen, uttrycker Kronobybon Linda Karlström konspiratoriska och antisemitiska åsikter.

Några dagar innan, den 11 december, hade Karlström premierats som årets tränare av kommunen, på en fest som kommunen ordnat.

Karlström är tränare i redskapsgymnastik i föreningen IK Kronan.

”Kanske borde man ha varit tyst”

Det var bildningsnämnden i Kronoby som utsåg Karlström till årets tränare, men Stenman betonar att valet gjordes utgående från rekommendationer av föräldrar och av föreningen.

– Det var många som tyckte att hon gjort ett bra jobb. Frågan är då: hur mycket ska vi granska dem som nomineras? Det finns folk i nejden med en massa konstiga åsikter. Vem ska gå ut och bemöta de åsikterna? Jag som privatperson eller kommunen? Det är ju egentligen inte en kommunal uppgift.

Bevisligen landade Stenman ändå i att kommunen måste uttala sig. Dagen efter att avsnittet med Karlström sänts gick han ut med ett pressmeddelande där Kronoby och den berörda nämnden tog avstånd från hennes åsikter.

Stenman säger att han fattade beslutet om pressmeddelandet själv.

– Det var för att jag lyckades se avsnittet. Det som sades där var fullkomligt idiotiskt och horribelt. Jag visste att hon nyligen varit på vår gala och fått pris så jag beslöt att gå ut med ett uttalande. Det är klart att man försätter sig på hal is med ett sådant pressmeddelande, för det kan leda till spekulationer om min roll. Skulle hon inte ha fått priset på vår gala hade det inte funnits skäl att agera, för kommunen kan inte ta ansvar för invånares åsikter.

Funderade du på om pressmeddelandet skapar kopplingar mellan Karlström och kommunen som egentligen inte finns?

– Ja. Kopplingen till kommunen är tunn och kanske borde man ha varit tyst. Kanske borde pressmeddelandet ha varit undertecknat av bildningsnämnden, eller någon annan, men å andra sidan klarar jag av att stå upp även om det blåser.

Kommunen kan inte ingripa i allt

Stenman säger att avvägningen också handlar om huruvida han uttalar sig som privatperson eller som kommundirektör. I slutändan var beslutet enkelt. Föreningen IK Kronan är i en betydligt svårare sits.

– Jag behövde bara ta avstånd, men föreningen, som har henne som tränare och som rekommenderat henne, har hamnat i kläm. De har mått sämst.

Kommunen har uppmanat IK Kronan att överväga om Karlström kan fortsätta som tränare. Hurdan uppmaning är det? Kan det få konsekvenser för föreningen om den inte följs?

– Vi har ingen sådan myndighetsmakt och det var i samförstånd med föreningen som vi gick ut med uppmaningen. Karlström är också med i Centralskolans Hem och skola-förening och skolans rektor har uttryckt oro över detta, så vi har också bett Hem och skola-föreningen att se över hennes medverkan. Hon har inte gjort något olagligt men hyser radikala åsikter och de här uppmaningarna är en markering.

Stenman säger att Karlström inte är ensam vaccinmotståndare i nejden, men hur central hennes roll i sammanhanget är har inte varit känt för kommunen.

– Framöver måste kanske vi granska prisnominerades mediala framtoning mera, vilka åsikter de uttryckt. Vilka åsikter är okej? Nå, åtminstone inte konspiratoriska. Tyvärr är det skrämmande men sant att vi bor i en nejd där många hyser radikala åsikter. Vi kan inte ingripa i alla, men vi kan säga emot när det blir nödvändigt – med risk för att vi skapar en koppling till kommunen som inte finns där.

Kommuntorget har sökt Linda Karlström för en kommentar.