Folkhälsan planerar genomföra simskolor som vanligt men många aktiviteter har ställts in.

Kommunförbundet och en rad andra organisationer uppmanar kommuner, församlingar och lokalföreningar att samarbeta för att trygga barn och ungas sommaraktiviteter.

Bakom uppropet står, förutom Kommunförbundet, Kyrkostyrelsen, Mannerheims Barnskyddsförbund, 4H-förbundet, Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry, Leirikesä ry och Folkhälsans förbund.

Viveca Hagmark, förbundsdirektör vid Folkhälsan, säger att det nu är extra viktigt att alla resurser på det lokala planet används vettigt.

—Under de här omständigheterna är en meningsfull och rolig verksamhet med trygga ramar viktig. Efter en exceptionell vår är den sociala samvaron otroligt betydelsefull för att barn ska må bra.

Eventuellt mindre simskolor

Folkhälsan har 98 lokalföreningar och deras viktigaste verksamhet sommartid är simskolorna. Hagmark säger att man finslipar hur simskolorna ska genomföras, men i dagsläget ser det ut som att de genomförs nästan som tidigare somrar.

—Det kan hända att gruppstorlekarna blir mindre och att platserna i simskolorna är något färre. Vi ordnar också sommarklubbar, delvis som tidigare år. De frivilliga i lokalföreningarna har ansvaret för att ordna simskolorna, och hur deras krafter räcker till spelar också stor roll.

För Folkhälsans lokalföreningar är samarbetet med kommunerna viktigt. Ofta äger kommunerna stränderna där simskolorna genomförs, och speciellt nu är samarbetet med kommunerna viktigt, säger Hagmark. Det gäller att trygga säkerheten på stränderna, genom att till exempel avskärma områden och se till att hygienanvisningarna uppfylls.

En del kommuner ger också lokalföreningarna ekonomiskt stöd.

Hagmark säger att liksom andra har Folkhälsan börjat vänja sig vid den osäkerhet som coronaepidemin skapat. Man utgår från den kunskap som finns om situationen, medveten om att läget kan ändras snabbt.

—Kommer det nya direktiv så handlar vi utgående från dem.

Många aktiviteter har ställts in

Folkhälsans avsikt att genomföra simskolor och annan aktivitet i nästan normal ordning beskriver trots allt inte den allmänna situationen.

I Kommunförbundets pressmeddelande konstateras att sommaraktiviteter som läger, simskolor och fritids- och hobbygrupper har på många håll flyttats till en senare tidpunkt eller ställts in helt. Det här trots att regeringen den 4 maj beslöt att öppna offentliga lokaler och höja sammankomstbegränsningen till 50 personer.

Kommunförbundet påpekar att meningsfull verksamhet på lång sikt förebygger marginalisering, ekonomiska problem för familjerna och behov av korrigerande social- och hälsovårdstjänster.

—Barnens rättigheter tar inte paus under sommaren, och sommaraktiviteter är ett mycket bra sätt att tillgodose barnens rättigheter på vardagsplanet, säger Jarmo Kokkonen från Kyrkostyrelsen i pressmeddelandet.

Läs uppropet här.