Principer för offentlig konst i Esbo

Fotografier med konstverk från Esbo stad.
Fotografier med konstverk från Esbo stad. (Esbo stad)
22.5.2019

Esbo stad vill använda konst för att göra staden till en attraktiv offentlig miljö. Det nya principprogrammet för offentlig konst behandlar fungerande modeller för genomförande av den offentliga konsten. Dessa modeller vill man nu omsätta i praktiken i Esbo.

Arbetet baseras på fem principer:

  1. Staden grundar en arbetsgrupp för offentlig konst
  2. Regionala konstprogram skapas för olika delar av Esbo, helst redan i planeringsskedet för nya områden
  3. Konstkoordinatorer svarar för planeringen och genomförandet av kontprogrammen
  4. Mångsidighet i utförandet. Esbo vill inkludera både temporära konstverk och evenemang utöver mer traditionella offentliga konstverk.
  5. Olika finansieringsformer för konsten beroende på placering och i vilket skede konsten förverkligas ger bättre möjligheter för ny konst.

I programmet KulturEsbo 2030 som stadsfullmäktige godkände 2015 konstateras att principerna för offentlig konst implementeras i stadens byggprojekt.

Läs mer: Mer om principerna och beslutet i stadsstyrelsen på Esbos webbplats

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här