Vi utökar vårt bloggnätverk med spännande skribenter och med teman som kommunikation, bildning och omsorg.

Kommuntorget breddar sitt nätverk av bloggare med sex nya skribenter. Samtliga jobbar med områden som direkt och indirekt har stor betydelse för det kommunala: förvaltning, kommunikation, tredje sektorn, bildning och omsorg.

Bloggarna publiceras varannan måndag från och med den 7 oktober. Däremellan fortsätter Kommuntorget publicera egna och Kommunförbundets bloggtexter. Nedan en kort presentation av våra nya bloggare.

Linnéa Henriksson

Undervisar och forskar i offentlig förvaltning vid Åbo Akademi och är förtroendevald i Raseborg för SFP.

Harry Lunabba

Arbetar som universitetslektor och forskare vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Han undervisar socialt arbete med särskild fokus på praktikförberedande undervisning. I sin forskningsverksamhet har han huvudsakligen fokuserat på frågor som berör ungdomar och unga maskuliniteter. Innan han började arbeta inom den akademiska världen arbetade han som socialarbetare inom barnskyddet.

Muluken Cederborg

Jobbar som fritidskoordinator för DUV Mellersta Nyland som är en förening med och för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Föreningen ordnar fritidsverksamhet, erbjuder gemenskap och delaktighet och arbetar för allas lika värde.

Gustaf Westerholm

Jobbar som webbkommunikatör vid Korsholms kommun. Gustaf är först ut av våra nya bloggare, med en text som publiceras 7.10.

Karin Ihalainen

Är rikssvensk klasslärare som gjort hela sin yrkeskarriär i Finland. Har dubbelt medborgarskap. Rektor för Svenska skolan i Lahtis. Har jobbat med utbildning hela livet, som klasslärare men också som lärare i svenska på alla skolstadier. Har skrivit 1, 5 m hyllmeter läromedel.

Georg Henrik Wrede

Vd för Samfundet Folkhälsan. Han bloggar om fenomen inom social- och hälsovårdssektorn ur ett tredjesektor perspektiv.