Vad har Kimitoön, Pargas och Janakkala gemensamt med två tredjedelar av Finlands kommuner? Jo – de vill naturligtvis locka fler invånare till sina kommuner.

Under två dagar har team från Kimitoön, Pargas och Janakkala gnuggat sina geniknölar under Kommunförbundets idéraffinaderi för att klura ut hur just deras kommun ska kunna locka nya invånare. Urbaniseringstrenden är stark och på landsbygden blir befolkningen bara äldre och färre visar statistiken, men går det att ändra på detta?

– Det är tusendollarsfrågan vi vill lösa. På Kimitoön har vi allt, men hur ska vi marknadsföra det så att de som vill flytta till landsbygden ser Kimitoön som ett alternativ, undrar Cathina Wretdal- Lindström som är marknadsförare i Kimitoöns kommun.

Hon får medhåll av sin kollega Gunilla Granberg som är utvecklingschef på Kimitoön. Granberg tycker att idéraffinaderiet som koncept fungerar bra för att lösa den frågan.

– Det är en lyx att få sätta sig ner och ta tid för att tänka igenom de här sakerna noggrant tillsammans och skriva ner vad vi kommit fram till. Jag tror det är hälsosamt att åka utanför kommunen för att få distans, säger Granberg.

Grannarna i Pargas är inne på samma linje.

Företagsutvecklare John Forsman och markanvändningsingengör Peter Lindgren från Pargas stad.

– Vi har redan tagit fram en modell som vi aldrig skulle ha fått till stånd på så här kort tid om vi klämt in någon träff mellan olika möten hemma. Redan nu kan jag säga att det var värt att komma till idéraffinaderiet, säger John Forsman som är företagsutvecklare i Pargas.

Vad har Pargas att erbjuda som ingen annan har? Vem är potentiell framtida invånare på Kimitoön?

Ann-Sofie Isaksson som är Kulturchef i Pargas gillar att teamet består av folk med olika bakgrund och åsikter.

– Tänk att jag i min lilla värld kan tänka så annorlunda än t.ex. John. Det är bra att utmana sina idéer. Och trots att vi tänker olika har vi ändå här kunnat enas om ett gemensamt mål, säger Isaksson.

Tröst att inte vara ensam

Fast grundproblematiken är den samma för alla tre kommuner visade det sig snabbt att möjligheterna, förutsättningarna och problematiken ser olika ut för alla. I Janakkala finns jobb, de måste bara locka arbetskraften dit, Pargas är nära Åbo och S.t Karins och kan locka barnfamiljer där föräldrarna jobbar i Åbo men vill bo på landet. Till Kimitoön vill man framför allt locka människor som kan ta jobbet med sig, antingen genom att jobba på distans eller t.ex. bli företagare.

Att alla team jobbar med samma problematik var inte planerat från Kommunförbundets sida, men har visat sig vara uppskattat bland teamen.

– Trots att vi har olika infallsvinklar så är grundproblemet samma. Det är intressant och ger mycket att höra vad de andra funderar på, säger John Forsman från Pargas.

Cathina Wretdal-Lindström är marknadsförare i Kimitoönskommun.

– Jag tycker också det är en tröst att höra att vi inte är de enda som kämpar med de här frågorna utan att vi faktiskt är många som funderar på samma saker, säger Cathina Wretdal-Lindström från Kimitoön.

Vad teamen kommit fram till ska vi inte ännu avslöja. Idéraffinaderiet är en process för att ta fram en prototyp som lösning på en specifik utmaning eller ett specifikt problem. Nu har teamen jobbat i två dagar och nästa gång träffas alla igen om en månad. Då är det dags att renodla konceptet och ta fram en prototyp som sedan kan testas i verkligheten.