I östra Finska viken finns en stor nationalpark vars enda skyddade hamn finns på ön Ulko-Tammio. Dessutom kan man i lugnt väder ta sig med kölbåt till Koivuluoto, Lanskeri, Svartviran och Suuri-Pisi. I sommar gäller lugnet i Ulko-Tammio även luren. (Foto: Annika Ruohonen)

En ö i östra Finska vikens nationalpark är mobilfri i sommar. – Läge att verkligen njuta av den underbara skärgården, säger Mats Selin, expert på skärgårdsturism.

Ön Ulko-Tammio utanför Fredrikshamn är fridlyst i sommar även vad gäller telefoner. Besökare ombeds att njuta av naturen utan att ständigt kika på mobilen. Kan vara världens första turistö där det vänligt men bestämt är telefonfritt.

Läs mera om Östra Finska vikens naturpark klicka här.

– Vi uppmanar besökare till att frivilligt lägga bort luren en stund och i stället titta och lyssna på naturen. Vi hoppas att exemplet här upprepas i andra nationalparker och fritids- och turistmål, säger Joel Heino vid Forststyrelsen.

Digi digi överallt digi

Mobilen, datorn och annat digitalt är ständigt närvarande i vardagen. Det kan kännas viktigt att dela upplevelser i some-kanalerna, viktigare än här och nu.

– Människan är inte skapad för att gå omkring med näsan klistrad i skärmen. Korta pauser har betydelse och ökar välmåendet, säger psykologen Terhi Mustonen vid stiftelsen Sosped.

Ulko-Tammio ligger en bra bit utanför fastlandet och här finns mycket att uppleva – en intressant historia, men förstås främst naturen och alla sjöfåglarna.

– Det gör gott att möta folk i verkligheten. Some kan vara slöseri med tiden. Förhoppningsvis kan avbrott av den här typen bli mera allmänna i samhället, säger Sari Castrén som är psykolog och forskningschef vid Institutet för hälsa och välfärd THL.

Östra Finska vikens nationalpark

Är belägen utanför den inre skärgården.

Parkens landskap domineras av ögrupper, med även rätt stora skogsbevuxna öar. Även bakom fjärden hägrar det stora skogiga öar, men de är utanför Finlands gränser.

De flesta öarna är för sydkusten typiska trädlösa kobbar med branta stränder piskade av bränningar. 

Den vanligaste vegetationen på de skogbevuxna öarna består i allmänhet av en låg och gles hällmarkstallskog, av renlav samt enbuskar som växer i bergsskrevorna. I de inre delarna av ön Ulko-Tammio och andra större holmarna finns det även överraskande sydligt frodiga lundar.