EU-betalningarna steg i alla medlemsstater, särskilt på grund av coronapandemin.

141 euro per invånare. Det var nettoavgiften i fjol för det finländska EU-medlemskapet enligt Europeiska kommissionens statistik, meddelar Finansministeriet.

Nettobidraget var 0,33 procent i förhållande till Finlands bruttonationalinkomst.

I fjol betalade Finland EU 781 miljoner euro mer än man fick tillbaka i form av inkomster. Nettoavgiften steg jämfört med 2019 då den låg på 559 miljoner euro. I fjol var avgiften per invånare 101 euro.

Alla medlemsländers betalningar till unionen ökade klart i fjol på grund av coronapandemin.

Nettoavgiften illustrerar skillnaden mellan de bidrag Finland får från EU och de avgifter Finland redovisar till EU.

Finlands bidrag från EU ökade sammanlagt med 16 miljoner euro till 1 558 miljoner euro jämfört med 2019.

I fjol var Finlands proportionella andel av EU-budgeten 1,65 procent (jämfört med 1,63 procent 2019). Finland betalade i fjol sammanlagt 2 318 miljoner euro till EU.

De olika medlemsstaternas ställning som nettobetalare avspeglar staternas ekonomiska ställning. Finland är rikare än EU-länderna i genomsnitt och har hört till EU-budgetens nettobetalare sedan 2001.

De största nettobidragsgivarna i förhållande till bruttonationalinkomsten var i fjol:

  1. Tyskland (0,45 procent)
  2. Storbritannien (0,44 procent)
  3. Danmark (0,41 procent).

I förhållande till invånarantalet förändras ordningen något: Danmark är den största nettobetalaren (228 euro per invånare). Därefter kom Tyskland (186 euro) och Sverige (184 euro).

De största nettomottagarna i förhållande till bruttonationalinkomsten var i fjol:

  1. Litauen (4,53 procent)
  2. Kroatien (4,41 procent)
  3. Ungern (3,62 procent).

Räknat per invånare var ordningsföljden: Litauen (766 euro per invånare), Estland (600 euro) och Lettland (579 euro).

Finlands nettobetalningsställning ökade förra året eftersom Finlands EU-betalningar ökade mer än EU-inkomsterna. Italien, Belgien och Irland var ännu mindre nettobetalare än Finland i förhållande till bruttonationalinkomsten.

– EU-betalningarna steg i alla medlemsstater emedan man var tvungen att öka de totala utgifterna för EU-budgeten, särskilt på grund av coronapandemin. EU utfärdade flera tilläggsbudgetar under ett exceptionellt år, och de ökade Finlands betalningar med ca 220 miljoner euro från den överenskomna ordinarie budgeten”, säger budgetrådet Panu Kukkonen i pressmeddelandet.