Kommunförbundet vill att kommunerna ska få rätt att utföra säkerhetskontroller i kommunens offentliga lokaler. I dag har kommunerna ingen laglig rätt att säkerhetsgranska publiken vid till exempel ett fullmäktigemöte eller en invånarkväll.

– Världen förändras och Finlands lagstiftning släpar efter. I dag kan vem som helst promenera in på ett fullmäktigemöte, konstaterar Kommunförbundets jurist Annaliisa Lehtinen.

I ett brev till Finansministeriet, Inrikesministeriet och Justitieministeriet förslår Kommunförbundet att det stiftas en ny lag som ger kommunerna rätt att utföra säkerhetskontroller i kommunens offentliga lokaler. Lagen skulle också gälla kommunens offentliga tillställningar.

– Initiativet till lagen har kommit från fältet, säger Lehtinen. Det har förekommit hotfulla situationer i storstädernas hvc-mottagningar under kvällar och nätter. Också vid behandlingen av barnskyddsärenden har det förekommit hot.

Ett annat exempel är kommunala invånarmöten där man diskuterar frågor som väckt starka känslor.

Kommunerna har idag igen möjlighet att inom ramen för nuvarande lagstiftning kontrollera publiken på förhand. Det är med andra ord inte möjligt att kontrollera om något bär med sig till exempel ett egg- och skjutvapen till en offentlig tillställning. Det är inte heller möjligt att agera mot en hotfull person innan han eller hon redan har börjat bete sig hotfullt.

Det är grundlagen som skyddar individens personliga frihet och integritet, därför är ”kommunala” säkerhetskontroller inte lagliga inom ramen för gällande lagstiftning. De finländska domstolarna kan däremot med stöd av lagen utföra säkerhetskontroller av sina besökare. Säkerhetskontroller görs också i riksdagen och statsrådet.

I Sverige har kommunerna haft rätt att utföra säkerhetskontroller sedan 2008.

– Det handlar helt enkelt om en brist i den finländska lagstiftningen som kommunerna och Kommunförbundet till korrigera, säger Lehtinen.

Säkerhetskontrollerna begränsar inte rätten att delta i allmänna möten. Målsättningen är att öka säkerheten för alla som vill delta.

Vid offentliga tillställningar är det kommunerna som har  ansvar för besökarnas och personalens säkerhet. 

I fall Kommunförbundets initiativ leder till en ny lag, bör rätten att göra säkerhetskontroller vara frivillig för kommunerna, understryker Kommunförbundet.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *