I Finland inrättas ett omfattande samarbetsforum för offentlig upphandling som heter Upphandlingar. Samarbetsforumet ska utarbeta en nationell strategi för offentliga upphandlingar.

Värdet av de offentliga upphandlingarna uppgår till ca 35 miljarder euro per år. Dessa medel kan användas till att främja uppnåendet av strategiska samhälleliga målsättningar.

Det första uppdraget för samarbetsforumet Upphandlingar är att utarbeta en strategi för offentliga upphandlingar i hela landet.

– Den samhälleliga genomslagningen som är betydelsefull för hela samhällsekonomin kan förbättras då upphandlingsvolymen inom de offentliga upphandlingarna används på ett smart sätt. Frågan är central med tanke på den offentliga ekonomins hållbarhet och förbättrandet av produktiviteten inom den offentliga sektorn, säger statssekreterare Martti Hetemäki.

Kommunförbundets vd Minna Karhunen bekräftar de gemensamma målsättningarna.

– Vi har att göra med så omfattande fenomen att ingen klarar av dem ensam. Ingen kan till exempel stoppa klimatförändringen helt själv. Samarbetet mellan kommun- och statssektorn spelar därför en väsentlig roll. Offentliga upphandlingar är ett utmärkt verktyg för detta.

Gemensamma mål för staten och kommunerna

Upphandlingar -samarbetsforumet grundas i samarbete av finansministeriet och Kommunförbundet.

Upphandlingsorganisationernas ledning i kommuner och hos staten inbjuds till medlemmar i forumet. Företrädare för leveransföretag och sakkunnigorganisationer deltar också i diskussionen.

– Vi har saknat en gemensamt överenskommen uppfattning och ett diskussionsforum för de målsättningar som kan främjas genom offentliga upphandlingar. Denna möjlighet är en uppmuntrande början till en god diskussion mellan samtliga aktörer, konstaterade understatssekreterare Päivi Nerg.

– Det är positivt att organisationerna inte uppfinner hjulet på nytt först inom kommun- och sedan inom statssektorn. Samarbetet och interaktionen som uppstår i form av forumet erbjuder därför ett gott tillfälle att utväxla kompetens sinsemellan, konstaterade Kommunförbundets kontaktdirektör Lauri Lamminmäki.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *