Mycket av kommunernas verksamhet upphandlas idag på marknaden. Ett allt vanligare problem är att mindre, ofta lokala, företag inte kan delta i upphandlingarna för att de helt enkelt inte klarar av de krav på till exempel volym och ekonomiska säkerheter som ställs på företagen.

Arbets- och näringsministeriet arbetar med förslaget till ny upphandlingslag där man har som mål att förbättra de mindre företagens position, skriver Turun Sanomat.

Ministeriet vill minska på uphandlingsbyråkratin genom att höja värdet på upphandlingar som inte måste konkurrensutsättas till 60 000 euro från nuvarande 30 000. Detta gör att fler upphandlingar inte alls omfattas av upphandlingslagen.

En annan viktig förändring är att i framtiden kan det bli så att endast den som vinner upphandlingen blir tvungen att förse kommunen med dokument som bevisar dess lämplighet enligt upphandlingskriterierna.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *