Nu finns Kommunförbundets mall för förvaltningsstadga för de nya landskapen också på svenska. Nätpublikationen kan avgiftsfritt laddas ner via Kommunförbundets bokhandel.

Mallen bygger på den information som fanns att tillgå om landskapslagarna i april 2018 och kommer vid behov att kompletteras när lagstiftningen om landskap godkänts i riksdagen.

Publikationen finns att ladda ner i Kommunförbundets bokhandel.

Besluts- och förvaltningsförfarandet i mallen följer den praxis som är etablerad i kommunerna.

Mallen är utarbetad av Kommunförbundet i samarbete med i huvudsak landskapen och Finansministeriet.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *