Det nygrundade kompetenscentrumet KEINO ska ge bättre kvalitet och modernare upphandlingsrutiner på den offentliga sektorn. Finlands Kommunförbund är en av grundarna.

Den offentliga sektorn är en betydelsefull påverkare på grund av sina upphandlingar. Värdet av den offentliga upphandlingen uppgår till cirka 35 miljarder euro per år. Syftet med det nya nätverksbaserade kompetenscentrumet för hållbar och innovativ offentlig upphandling, KEINO, är att förbättra effekterna och kvaliteten på offentliga upphandlingar och tjänster.

Genom offentlig upphandling kan man främja hållbar utveckling och cirkulär ekonomi samt bekämpa klimatförändringen. Dessutom kan den offentliga upphandlingen i avsevärd grad stödja uppkomsten av innovationer, skapa efterfrågan på nya produkter och tjänster som företag utvecklat samt främja sysselsättningen.

– Upphandling är ett effektivt sätt att främja och testa nya lösningar inom den offentliga sektorn, påpekar näringsminister Mika Lintilä (C).

Näringsminister Mika Lintilä

Lintilä bedömer att kompetenscentrumet har goda utgångspunkter att inta en viktig roll i utvecklingen av konkurrenskraften och marknaden.

– KEINO sporrar den offentliga sektorn att visa att nya lösningar fungerar, det sätter fart på förnyelsen på marknaden och bidrar till uppkomsten av referenser för tillväxt och export, tillägger minister Lintilä.

Kompetenscentrumets tjänster är fritt tillgängliga för alla. Tjänster riktas till såväl statens, landskapens som kommunernas upphandlande enheter. Kompetenscentrumet inrättar beställargrupper där aktörer kan dela bästa praxis. Beställargrupper för upphandlingar kommer att inrättas inom social- och hälsotjänster, byggande och energianvändning, transporter och logistik samt bioekonomi och cirkulär ekonomi.

Hållbar upphandling ett mål

– Regeringens mål är att stävja klimatförändringen, få ett slut på användningen av stenkol, främja den cirkulära ekonomin och öka resurseffektiviteten. De här målen kan främjas genom offentlig upphandling och KEINO är till hjälp i detta arbete, säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen (C).

Miljöminister Kimmo Tiilikainen

Enligt minister Tiilikainen det skäl att modernisera etablerade upphandlingsrutiner.

– I Finland har vi redan goda erfarenheter av hållbar upphandling inom den offentliga sektorn. Exempel på detta är upphandlingen av el- och gasbussar i städer och de världsberömda stock- och träskolorna, säger Tiilikainen.

Kompetenscentrumet för hållbar och innovativ offentlig upphandling tillhandahåller tjänster för aktörer i olika utvecklingsfaser, allt från pionjärer till utvecklingsorienterade aktörer. Viktiga verktyg är färdplaner, Green Deal-pilotprojekt, beställargrupper, ett nätverk av förändringsagenter i landskapen och mångsidiga åtgärder som stöder internationaliseringen.

Upphandling med sociala kriterier

– I upphandlingen kan sociala kriterier beaktas. På det sättet främjar man till exempel att arbetssökande som länge varit borta från arbetslivet och personer med svagare ställning på arbetsmarknaden sysselsätts, bedömer arbetsminister Jari Lindström (Blå).

Arbetsminister Jari Lindström

Upphandlingen kan ställa krav på de företag som tillhandahåller tjänster. När lämplighetskriterier för företag i anbudsförfarandet definieras, kan sysselsättningsmålen beaktas. Man kan kräva att företag som är med i anbudsförfarandet förbinder sig att anlita till exempel långtidsarbetslösa som arbetskraft.

– Inom THL:s projekt Hankinnoista duunia tillämpades sysselsättningsvillkoret vid 55 upphandlingar. Med hjälp av dessa fick minst 272 personer med svag ställning på arbetsmarknaden ett jobb, en läroavtalsplats eller en plats för arbetsprövning, säger Lindström.

Kommunförbundet en av grundarna

Verksamheten vid kompetenscentrumet KEINO samordnas av Motiva Oy. Övriga grundare är Finlands Kommunförbund, Teknologiska forskningscentralen VTT Oy, Innovationsfinansieringsverket Business Finland, Finlands miljöcentral SYKE, Hansel Ab, KL-Kuntahankinnat Oy och Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra.

Kompetenscentrumets webbplats öppnas den 3 april 2018 på adressen www.hankintakeino.fi

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *