Finansministeriet har startat en granskning av kommunallagen. Lagen reviderades grundligt 2015 och nu vill ministeriet utreda om det finns behov av en uppdatering.

En arbetsgrupp som Finansministeriet har tillsatt kommer att granska kommunallagens bestämmelser om förvaltning, organisation och ledning samt ekonomibestämmelser. Övriga helheter som granskas är kommunalt samarbete, i synnerhet bestämmelserna om samkommuner.

Arbetsgruppens mandattid löper fram till 30.9.2020. Arbetet fördelas på tre grupper, och i alla dessa finns Kommunförbundet representerat. I grupperna ingår även permanenta sakkunniga från kommuner och samkommuner.

– Kommunförbundet började jobba med uppdraget i nätverket för kommunernas koncernledning för samma dag som gruppen utsågs, berättar Kommunförbundets ledande jurist Juha Myllymäki.

Diskussionerna i nätverket handlade om jävsbestämmelserna och de problem som de orsakar i kommunernas koncernledning. Man diskuterade också kommunallagens strikta bestämmelser om beviljande av lån.

Enligt Myllymäki var diskussionerna frimodiga men sakliga.

– Vi på Kommunförbundet behöver den här typen av nätverk och möten för att budskapet till lagberedningen ska vara färskt och slagkraftigt, understryker Myllymäki.

Juha Myllymäki och Riitta Myllymäki, båda ledande jurister representerar Kommunförbundet i huvudarbetsgruppen.

Arto Sulonen, direktör för Kommunförbundets juridiska enhet ingår tillsammans med utvecklingschef Sari Korento i den grupp som ska titta närmare på bestämmelserna om kommunens ekonomi.

I gruppen som granskar förvaltningsfrågor ingår ledande jurist Pirkka-Petri Lebedeff och jurist Annaliisa Lehtinen från Kommunförbundet.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *