På fastlandet använder sig så gott som alla kommuner av KL-Kuntahankinnat då de gör större upphandlingar. Nu börjar intresset bland de åländska kommunerna också vakna. För den som vill diskutera upphandlingsfrågor på svenska står Heidi Litmanen till tjänst.

– Jag tror det är viktigt att kunna sköta tjänstemannaärenden på sitt eget språk men för att kunna göra det måste det finnas någon som betjänar på svenska och den personen är jag, säger Heidi Litmanen som är upphandlingsassistent på KL-Kuntahankinnat och svenskspråkig kontaktperson.

Hon uppmanar alla som har frågor om KL-Kuntahankinnats upphandlingar, avtal, konkurrensutsättningar med mera att ta kontakt.

– Om jag inte kan lösa problemet genast per telefon så tar jag reda på. Ingen fråga är heller för liten, det är bättre att fråga en gång för mycket än en gång för lite, säger Litmanen.

Enligt Litmanen är det lönsamt för kommunerna att använda sig av en gemensam inköpare. Genom att upphandla via KL-Kuntahankinnat får kommuner, samkommuner och sjukvårdsdistrikt bättre priser och tjänsterna och varorna som tas i bruk är säkra att använda.

– Vi sköter dessutom avtalshanteringen, vilket betyder att kommunerna sparar både tid och arbetskraft.

Sedan augusti 2017 gäller nya regler för de aktörer som vill säkra sin plats i upphandlingen. De nya ramavtalen kan användas endast av dem som lämnat in förbindelseblanketten eller sin intresseanmälan innan publicering av anbudsbegäran i Hilma.

– De nya reglerna innebär att du måste vara vaken och veta vad som upphandlas och när. En del kommuner är väldigt aktiva, medan andra inte känner till de nya reglerna så bra ännu, säger Litmanen.

För att underlätta processen kommer KL-Kuntahankinnat att förnya sina webbsidor under 2018. Det ska till exempel bli lättare att se hur många dagar man ännu har på sig att anmäla intresse för att vara med om olika upphandlingar.

– Upphandlingsförfarandet blir allt mer krävande. Då jag började 2013 var vi fem personer som jobbade på KL-Kuntahankinnat och idag är vi närmare 20. Vi har vuxit mycket under de tio år vi har funnits.

Heidi Litmanen

Jobb: upphandlingsassistent vid KL-Kuntahankinnat

Utbildning: Strategisk inköpare (YH-utbildning) från Företags Ekonomiska Institutet i Stockholm.

Det bästa med jobbet: Att delta i olika upphandlings projekt och att kunna hjälpa kunder på deras eget språk.

Kom på kurs!

Aktualitetsdagar i upphandling, 24-25.5.2018, Sibbo och Helsingfors

 

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *