Justitieministeriet samlar in synpunkter fram till mitten av september.

EU:s allmänna dataskyddsförordning, också känd som GDPR (General Data Protection Regulation), både välkomnades och skapade huvudbry när den togs i bruk i maj i fjol.

Nu samlar Justitieministeriet in erfarenheter av hur dataskyddsförordningen och den nationella dataskyddslagen tillämpas och fungerar i Finland.

I yttrandebegäran frågas respondenterna om deras uppfattning om de största fördelarna med dataskyddsförordningen och de största utmaningarna med att tillämpa förordningen och få den att fungera, skriver ministeriet i ett pressmeddelande.

Man samlar också in synpunkter på huruvida förordningen har använts på ett ändamålsenligt sätt i Finland.

EU:s dataskyddsförordning, och dataskyddslagen som preciserar den, har stor inverkan på genomförandet av skyddet för personuppgifter och för privatlivet.

Yttrandena kan användas i bedömningen av förordningen på EU-nivå och i efterhandsutvärderingen av den nationella lagstiftningen.

Begäran om yttrande kan besvaras på Utlåtande.fi fram till den 17 september 2019.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *