Kommunförbundets nätsidor har förnyats.

Informationen om sakkuniggorganisationens olika verksamheter är dock den samma – det görs mycket exempelvis kring lagförslag, ges utlåtanden, görs forsknig  och nätverkas, och det finns många experter i huset som kan hjälpa bland andra förtrondevalda, tjänsteinnehavare och journalister med frågor.