I Terhi Lindholm får Pyttis kommun en dynamisk och driftig ny stadsdirektör. Hon talar varmt för utveckling, näringslivet, öppenhet, tillgänglighet och kommunikation. 

Vem är du och varifrån kommer du?

Jag är född i Helsingfors men flyttade som 1-åring till Karhula, som då var en köping men numera är en förstad till Kotka. Jag gick i skola och växte upp där med undantag för några år utomlands. Jag utbildade mig till diplomingenjör i Helsingfors. 

– Att göra karriär inom det kommunala var inte på kartan, men när jag fick möjligheten att vara med om att utveckla det nya forskningscentret Merikotka i Kotka så var jag såld. Jag såg hur mångsidigt och mycket man kunde utveckla i en stad och i den rollen – som utvecklingsdirektör för Kotka stad – har jag nu jobbat i tio år! Ja, förutom ett år som jag tog tjänstledigt för att avverka en EMBA i Antwerpen (Executive Master in Business Administration).  

Ett decennium, inte illa! Vad gjorde att du sökte du tjänsten i Pyttis? Du går från en stad med över 50 000 invånare till en med 5 120.

– Möjligheten att lära mig nytt och utveckla nya projekt. Jag trivdes bra i Kotka men att få jobba som kommundirektör ger ändå ett helt nytt perspektiv. Jag får jobba för kommuninvånarna hela deras livscykel, från baby till åldring. Det är en intressant och utmanande helhet. Hela mitt liv har jag föresatt mig att jobba möjligast mångsidigt.  

Kotka har nyligen av företagarna röstats till tredje bästa företagarstad i Finland. Bronset kneps i kommunbarometern förra veckan och staden tackades av företagarna för bland annat ypperlig service och stöd med infrastruktur. Blir Pyttis nu näringslivets nya favorit?

– Alltid ska man ju sikta på högsta pallen! Skämt åsido, jag kommer att jobba på med samma inställning som tidigare och till mina främsta intressen hör absolut att utveckla näringslivet. 

– Notera att Pyttis är fortsättningsvis bäst i klass av Kymmenedalens kommuner med helhetsvitsordet 3,39. 

LÄS Kommuntorgets nyhet om valet av Lindholm här

LÄS Pyttis egen nyhet på finska om valet här

Vill träffa alla

Är det av betydelse att det var ett enhälligt fullmäktige som valde dig?

– Det är naturligtvis positivt och jag är glad för det starka förtroendet. 

Vad är det första du tänker göra när du promenerar in på Pyttiskontoret?

– Bekanta mig med människorna! Jag vill veta vem som jobbar med vilka uppgifter och så ska jag rundvandra och bekanta mig med alla viktiga platser såsom Versö Mogenpört. Jag är intresserad av utvecklings- och forskningsprojekten och i synnerhet hur struktureringen av flygfältsområdet är planerad.

– Jag vill få en tydlig bild av vad som är kommunens uppgifter och vad företagens, klart är att infrastrukturen är kommunens ansvar.

Den nya kommundirektören omgiven av fullmäktige. Lindholm valdes enhälligt efter föregångaren Jouni Eho. (Foto: Pyttis / Jari Korkki)

Pyttis är Finlands östligaste tvåspråkiga kommun. Hur står det till med din svenska?

– Tyvärr kan jag inte svenska så bra trots mitt laudatur i studentexamen! Efter skolan har jag inte använt svenskan i yrkes- eller privatlivet. Jag har en stark engelska och har studerat ryska, spanska, tyska och franska.  

Okej, då ska vi köra en testfråga. Vet du hur många svenska grundskolor det finns i Pyttis? 

– Väntas nu, jag tror att det finns en. Har den 1-9 klasser eller 1-6? Sen blir det Kotka Svenska Samskola.

(Intervjuarens kommentar: Rätt! Det finns en och det är Pyttis svenska skola med 47 elever (åk 0-6) i Svartbäck (Purola). Sen är det Kotka Svenska Samskola med ca 75 elever i årskurserna 1-9 och 25 i gymnasiet som gäller.)

Är det något som ligger dig särskilt varmt om hjärtat?

 – Jag har ju jobbat mycket och varierande bland företagare och med att utveckla näringslivet. Under mina tio år i Kotka förespråkade jag öppenhet som en grund för all utveckling och kommunikation som en av kommunens grunduppgifter; kommunen ska finnas till för kommuninvånarna och företagen. 

– Det kan vara att prata med folk på torget, ha träffar på biblioteket eller synas på sociala medier. Jag gillar att kommunicera på FB, Twitter, Instagram och en del på Linkedin. Det ska vara låg tröskel att närma sig kommunens beslutsfattare och man ska inte dra sig för att skicka bud till oss. Precis som vi inte ska rädas att kommunicera öppet också i den digitala världen om kommunens frågor. Och det handlar om intressebevakning om exempelvis trafikprojekten, frågan om järnväg och att föra fram och dela goda nyheter om oss.

Kriget känns i Pyttis

Vilka är konsekvenserna av kriget i Ukraina för Pyttis?

– Läget med Ukraina påverkar östra och sydöstra Finlands företagsverksamhet i betydande omfattning. Konsekvenser syns bland annat i form av trafiken och turismen men också i finansieringen av områdets utveckling när de penningflöden som var ämnade för program i gränsområdena ströps. På riksnivå bör detta erkännas och kompenseras.  

 Vad tar du med dej i flyttbagaget från Kotka till Pyttis?

– Ja, alltså jag ska inte flytta rent fysiskt utan bor kvar där jag är! Men under mina år i Kotka har jag byggt upp mycket regionala kontakter och nätverk som förstås finns kvar. Kunskapen om hur grannkommunerna Kotkas och Pyttis företag fungerar finns kvar trots att mitt perspektiv blir ett annat. Nu ska jag se vad som är bäst för Pyttis i alla frågor! 

Vad kommer du att sakna i Kotka?

– Eftersom vi finns så nära geografiskt så känns flytten inte så dramatisk. Men utan tvivel kommer jag att sakna kollegerna. Vi har ett fint gäng, men jag har för mig att Pyttisgänget är fint det också. 

 Har du en relation till Pyttis sen tidigare?

– Jag känner ju en mängd Pyttisbor och -organisationer sedan tidigare. Och så har jag i min ungdom firat midsommar på Fagerö med fina minnen som jag bär med mig i vuxenlivet. Mitt EMBA-slutarbete handlade också om Pyttisföretaget Pyroll Convertings (i dag Konvertia Group) nya strategi. 

”Framtidens luftfart, ett havsnära boende och skärgårdsturism – samt naturligtvis den positiva atmosfären för beslutsfattande.” – Lindholm räknar upp de goda sidorna med Pyttis

Du börjar i augusti, hur ska du fira sommaren?

I juli har jag lite ledigt och sedan ska jag ännu fixa och fira Kotkan meripäivät 27-30.7 som jubilerar och fyller ståtliga 60 år.  

Den nya parken Motellinranta som öppnades vid Huutjärvi-stranden i början av maj. Bakom skymtar Pyhtäänlinna, som bland annat inhyser kommunförvaltningen.  (Foto: Pyttis / Jari Korkki)

En sista fråga, om du skulle få utveckla förvaltningen i de finska kommunerna precis hur du ville med oändliga medel – vad skulle du göra?

Det där är en så svår fråga. Kort och gott så skulle jag utveckla livskraften inom alla sektorer och på alla sätt. Forskning, utveckling och företagssamarbete är något alla kunde satsa på konstant. 

Kort om Terhi Lindholm

  • Familj: Make och tre barn, varav ett bor hemma
  • Utbildning: DI, EMBA 
  • Hobbyer: Motion, litteratur, uthyrning av lägenheter, Airbnb-verksamhet, stadsturism
  • Otippat: Ivrigt basketfan
  • Ogillar: Negativitet
  • Favoritmat: Egenrökt lax och nypotatis