Turbulensen i Kaskö stads ledning är fortsatt hård. I början av september injicerades extra salt i såret då stadsdirektör Minna Nikander valde att säga upp sig. Nu siktar småstaden på att kunna rekrytera lämpliga efterträdare till flera tunga poster.

Chefsbytena duggar tätt i landets minsta stad Kaskö. Förutom att flera ledande tjänstemän har lämnat stadens förvaltning på sistone har även stadsstyrelsens ordförande Miriam Bondén (SFP) stigit åt sidan.

När Kommuntorget träffar den nya styrelsebasen Jan-Anders Lundenius (SFP) i början av september har han inte suttit många dagar på sin nya post.

– Man kan säga att jag verkligen fick en tuff början. Endast ett par timmar efter att jag hade utsetts till styrelseordförande meddelade stadsdirektör Minna Nikander att hon slutar.

Stadsstyrelsens nya ordförande Jan-Anders Lundenius fick en tuff start. Ett par efter att han övertog posten meddelade stadsdirektör Minna Nikander att hon säger upp sig.

– Visst känns det jobbigt efter det senaste avhoppet. Inte var det heller riktigt väntat även om Nikander onekligen har tampats med en tung arbetsbörda. I praktiken har hon skött flera jobb och ”släckt olika bränder” under sommarmånaderna efter att både ekonomidirektören Esa Högnäsbacka och byggnadsingenjören Niko Kujala lämnat sina uppdrag efter drygt ett år långa tjänstgöringar.

– Den snedvridna arbetsfördelningen i stadshuset beror bland annat på sjukskrivningar inom personalen. Stadens organisation är liten, tillägger Lundenius.

Lumio tar över

Stadsdirektör Minna Nikander som tillträdde sin tjänst i slutet av 2017 slutar officiellt den första november. På grund av semesteruttag gör hon sin sista arbetsdag redan den 21 september. Kommuntorget har försökt kontakta Minna Nikander utan resultat.

Minna Nikander.

– På ett möte den 6 september beslöts det att vi inleder rekryteringen av en ny stadsdirektör omgående. Ansökningstiden löper ut den 7 oktober, säger Lundenius som också tror att det kan bli aktuellt för staden att utforma en särskild intern strategi för att säkra en mera kontinuerlig personalstyrka framöver.

En kort tid efter Kommuntorget-intervjun släpptes nyheten om att Markku Lumio värvas till ett uppdrag som tf stadsdirektör i Kaskö fram till slutet av 2022. Lumio valdes av en enig stadsstyrelse den 12 september och inleder sitt arbete den 22 september.

Den omstridde Markku Lumio har bland annat varit stadsdirektör i Vasa och Kauhava. Att Lumios förflutna inte är fläckfritt, bland annat på grund av anklagelser om trakasserier och ekonomiskt fiffel, verkar inte bekymra Kaskö-styret.

För sejouren i Kaskö erhåller Lumio enligt uppgift en månadslön på 7 000 euro – vilket är klart högre än den avhoppade stadsdirektörens grundlön som på sistone har legat på 5 700 euro. Staden har också förbundit sig att stå för reseersättningar och övernattningskostnader.

Att vi söker flera tjänstemän samtidigt ser inte särskilt bra ut. – Kari Häggblom (SDP), stadsfullmäktiges ordförande

– Vi har helt enkelt inga andra möjligheter i den här situationen. Vi klarar oss inte utan en stadsdirektör, kommenterar Lundenius angående lönesättningen.

Lundenius räknar med att Lumios rutin och kunnande kommer att vara Kaskö till gagn. Lumio kommer även att beaktas som en aspirant till stadsdirektörsposten om han väljer att söka tjänsten i höst, tillägger han.

Läs också i Kuntalehti: Jenni Airaksisen mukaan Suomesta löytyy johtamiskelvottomia kuntia – ”Niissä johtaja toisensa jälkeen törmää kriisiin tai lähtee koeajalla”

Vad gäller sökandet efter en ny ekonomidirektör och en byggnadsingenjör som leder den tekniska avdelningen väntas rekryteringsprocessen avancera i september.

Minusresultat flera år i rad

Kaskö har stretat på och försökt hålla ställningarna i seg ekonomisk motvind under lång tid. Med facit på hand har staden underbudgeterat och de facto gjort minusresultat flera år i rad.

– Staden har en reservkassa på 3 miljoner euro att ta till. Men underskotten sliter på dessa resurser varje år. Vi klarar två år till i den här situationen. Efter det kommer det kanske direktiv från staten, säger Lundenius diplomatiskt.

I november 2021 var staden tvungen att höja inkomstskattesatsen till 23,00- vilket är en av de allra högsta satserna i landet. Höjningar av fastighetsskatten har också verkställts.

– På servicefronten hyser vi framför allt förhoppningar om att få behålla den lokala hälsovårdscentralen. Däremot är det sannolikt att Kasköborna i fortsättningen kommer att vara tvungna att anlita tandvården i Närpes.

– De skrala finanserna gör att underhållet av både gator och fastigheter blir lidande. På senare tid har vi inte heller kunnat avyttra äldre kommunalt ägda fastigheter. Detta beror i hög grad på avsaknaden av en byggnadsingenjör, fortsätter Lundenius.

Själv har Jan-Anders Lundenius engagerat sig i Kasköpolitiken under ett par mandatperioder under 2000-talet. Vid 68 års ålder är han egentligen pensionär. Efter ett års frånvaro valde han dock att återvända till arbetslivet och ett heltidsjobb som försäljare på Wurths affär i Närpes.

– Uppdraget som styrelseordförande blir inte någon lätt historia. Jag har varit försäljare under hela arbetslivet och är själv inte direkt någon expert på ekonomi och juridik. Jag siktar på att samarbeta effektivt tillsammans med styrelsen och försöka åstadkomma resultat. Jag upplever att de olika partierna drar åt samma håll för närvarande, säger Lundenius.

Inga fusionsdiskussioner

Inne på sjätte mandatperioden och tredje perioden som stadsfullmäktiges ordförande är Kari Häggblom (SDP) en av de verkliga politiska veteranerna i Kaskö.

– Just nu är den viktigaste frågan är att anställa nya tjänstemän. Kanske har vi haft dålig tur med rekryteringen. Olika sjukledigheter har dessutom bidragit till en slags ond cirkel i förvaltningen. Nu skulle det gälla att hitta lösningar på längre sikt.

– Det kan exempelvis bli rätt besvärligt att få tag i en byggnadsingenjör. Men till den lediga stadsdirektörsposten torde det nog lämnas in ett antal ansökningar. Förra gången hade vi 7-8 sökande till tjänsten.

– Samtidigt är de senaste avhoppen säkert dålig PR för staden allmänt taget. Att vi söker flera tjänstemän samtidigt ser inte särskilt bra ut, konstaterar Häggblom i samma veva.

Läs mera: Så kan budgeten för nästa år bli