Kaskö måste vaska fram en ny stadsdirektör då Minna Nikander sagt upp sig.  Nikander har varit stadsdirektör sedan november 2017.

Stadsstyrelsen i Kaskö godkände Nikanders uppsägning på måndagens möte och beslöt  lediganslå stadsdirektörstjänsten.

Stadsdirektörstjänsten ligger nu ute på Kuntarekry.fi. Behörighetskravet för tjänsten är högre högskoleexamen. 

Staden värdesätter bland annat ledarskaps- och interaktionsfärdigheter och god kännedom om kommunal lagstiftning. Sökanden förutsätts ha god förmåga att använda finska och svenska språken.

Ansökningstiden utgår 7.10.2022 kl. 15.00.

 

Läs mera: Politiker i Kaskö överraskade när stadsdirektören sa upp sig: ”Som nyvald styrelseordförande kändes det tungt”