Sandra Bergqvist och Anders Norrback representerar den svenska riksdagsgruppen.

En parlamentarisk arbetsgrupp ska arbeta för att förbättra möjligheterna för glesbebyggda områden i Finland. Arbetsgruppen utnämndes av Statsrådet i torsdags och dess mandatperiod inleds nästa vecka och avslutas 30.6.2023.

Arbetsgruppens arbete baserar sig på förslagen i slutrapporten från den första parlamentariska arbetsgruppen för glesbygden 2017–2019 samt på det nuvarande regeringsprogrammet, i fråga om utveckling av glesbygden.

Arbetsgruppen ska ta fram ett åtgärdsprogram som fastställer de försöksprojekt som ska genomföras för att utveckla glesbygdens livskraft och välfärd.

För projekten har det anvisats 4 miljoner euro i statsbudgeten. Inledningsvis utreds bland annat åtgärder för beskattning och studielånsavdrag enligt den norska modellen och möjligheterna att tillämpa dem på förhållandena i Finland. 

Ordföranden för arbetsgruppen är centerpartiets riksdagsledamot Hanna Huttunen

– Jag förväntar mig att arbetsgruppen arbetar fördomsfritt och kommer med nya initiativ för utveckling av glesbygden. Coronatiden har visat att ett decentraliserat samhälle är en styrka på många olika sätt, säger Huttunen i ett pressmeddelande.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C) säger att han förväntar sig att arbetsgruppen börjar genomföra försöksprojekt snabbt.

— Det lönar sig att utveckla vidare särskilt erfarenheterna av multilokalitet och använda sig av dem för att stärka livskraften i glesbygden, säger Leppä.

Multilokalitet innebär att finländare i praktiken delar sin tid mellan två eller flera orter, även om lagen gör det möjligt att vara skriven i endast en kommun.

LÄS OCKSÅ: Så har befolkningen ökat och minskat i Svenskfinland i år — positivt trendbrott för landsbygden

Arbetsgruppens sammansättning

Ordförande 
Centerpartiets riksdagsgrupp 
riksdagsledamot Hanna Huttunen 

Vice ordförande 
Socialdemokratiska riksdagsgruppen 
riksdagsledamot Johanna Ojala-Niemelä 

Ledamöter 
Socialdemokratiska riksdagsgruppen 
riksdagsledamot Raimo Piirainen 
Piritta Rantanen (suppleant) 

Sannfinländarnas riksdagsgrupp 
riksdagsledamot Jenna Simula 
riksdagsledamot Minna Reijonen 
riksdagsledamot Veijo Niemi (suppleant) 

Samlingspartiets riksdagsgrupp 
riksdagsledamot Arto Satonen 
riksdagsledamot Heikki Autto 
riksdagsledamot Mari-Leena Talvitie (suppleant) 

Centerns riksdagsgrupp 
riksdagsledamot Anne Kalmari 
riksdagsledamot Mikko Kinnunen (suppleant) 

Gröna riksdagsgruppen 
riksdagsledamot Atte Harjanne 
riksdagsledamot Tiina Elo (suppleant) 

Vänsterförbundets riksdagsgrupp 
riksdagsledamot Katja Hänninen
riksdagsledamot Juho Kautto (suppleant) 

Svenska riksdagsgruppen
riksdagsledamot Sandra Bergqvist 
riksdagsledamot Anders Norrback (suppleant) 

Kristdemokratiska riksdagsgruppen
riksdagsledamot Sari Tanus
riksdagsledamot Päivi Räsänen (suppleant) 

Liike Nyt-rörelsens riksdagsgrupp 
riksdagsledamot Harry Harkimo 

Permanenta sakkunniga 
Jord- och skogsbruksministeriet 
konsultativ tjänsteman Ville Schildt 
konsultativ tjänsteman Christell Åström (suppleant) 

Arbets- och näringsministeriet 
konsultativ tjänsteman Mikko Härkönen 
specialsakkunnig Hanna-Mari Kuhmonen (suppleant) 

Finansministeriet 
finansrådet Anne-Marie Välikangas 
lagstiftningsrådet Jyri Inha (suppleant) 

Sekreterare 
Jord- och skogsbruksministeriet 
specialsakkunnig Auli Sihvola