Det blir ännu ingen svensk grupp vid Aurinkokiven päiväkoti i Vanda. Men optionen hålls kvar eftersom nätverket av svenska dagisar i staden är glest.

– Jag hade själv gärna sett frågan bordlagd men sektionen beslöt att gå enligt förslaget, berättar Carita Haga (SFP), ordförande för undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion i Vanda.

Med andra ord kommer frågan om svensk verksamhet i Kivistö att tas upp i januari 2018.

Regnkläder och ytterkläder i en daghemstambur.Regnkläder och ytterkläder i en daghemstambur.
Frågan om svenskt dagis i Kivistö tas upp om ett år
Regnkläder och ytterkläder i en daghemstambur.
Bild: Yle/Marie Söderman
daghem,dagis,dagistambur,dagvård,galonkläder,kaos,regnkläder

Frågan har diskuterats redan länge

Sektionen beslöt redan i maj 2016 att frågan om ett eventuellt grundande av en svensk grupp i samband med Aurinkokiven päiväkoti skulle utvärderas i början av 2017. Ett av problemen är att barnen i daghemmet Timotej skulle minska i antal om en ny verksamhet inleds i Kivistö.

Pysselmaterial på ett bord.Pysselmaterial på ett bord.
Vandas svenska dagisnät är glest
Pysselmaterial på ett bord.
Bild: Yle/Marie Söderman
daghem,dagis,dagvård,pyssel,rita,sax,tejp,tusch,vaxduk

Glest nätverk

– Jag vill ändå påminna alla om att den svenskspråkiga sektionen håller kvar optionen för svensk verksamhet vid Aurinkokivi, säger Carita Haga. Vårt nätverk är annars också så väldigt glest.

I december 2016 hade de svenskspråkiga kommunala daghemmen i Vanda 259 barn fördelade mellan sig.