Det traditionella ledarskapet utmanas av de förändringar i den kommunala sektorn som landskaps- och vårdreformen för med sig. Men vad betyder detta i praktiken för ledare inom den offentliga sektorn? Och i den nya bildningskommunen – vad betyder detta för bildningsdirektörerna?

WORKSHOP PÅ BILDNINGSDIREKTÖRSKONFERENSEN 21-23.3.2018.

Temat för konferensen 2018 är Att leda i förändring. Ledare i den offentliga sektorn möter konstant förändring och komplexa problem i sitt arbete. Dessutom kännetecknas den offentliga sektorn av mycket styrning och samtidigt ansvar för många intressegrupper.  Landskaps- och vårdreformen innebär stora förändringar för den kommunala sektorn och utmanar det traditionella ledarskapet.

Men vad betyder detta i praktiken i den nya bildningskommunen och för bildningsdirektörerna?

För att svara på frågan har Kommunförbundet bjudit in forskarna Lotta Pitkänen och Hanna-Kaisa Pernaa vid Vasa universitet för att dra en workshop om komplexitet och ledningen i den offentliga sektorn på konferensen för bildningsdirektörer.

Pitkänen och Pernaa har båda inriktat sin forskning på offentligt ledarskap men de har lite olika perspektiv. Gemensamt för dem är synen på de utmaningar som möter den offentliga sektorn.

– Ledare inom den kommunala sektorn möter konstant förändring och komplexa problem på olika (administrativa, tidsmässiga och samarbetes) nivåer. För att hantera olika komplexa situationer är det viktigt för ledarna att förstå komplexitet som ett fenomen, tåla osäkerheten och därigenom kunna frigöra egna och organisationens resurser till det väsentliga, säger Pernaa och Pitkänen.

På workshopen lovar Pernaa och Pitkänen belysa teorin om komplexitet och den så kallade wicked-problematiken i offentligt ledarskap samt att tillsammans med deltagarna dra upp olika scenarier för komplexitet. Båda lyfter fram att det är viktigt för bildningsdirektörerna att samlas och tillsammans fundera på ledarskapsfrågor eftersom komplexa problem inte kan lösas av enskilda utan det behövs samarbete både inom organisationen och över organisationsgränser .

– Detta förutsätter att man bl.a. känner till väsentliga samarbetspartner, att ledarskapet är starkt samarbetsorienterat, och att en ledare har förmåga att bygga upp förtroende, säger Pernaa och Pitkänen.

Workshopen hålls på Bildningsdirektörskonferensen 21-22.3.2018. Deltagarna kommer att få en länk till en kort, anonym enkät, som kartlägger de mest betungande aktuella utmaningarna. Innehållet i enkäten används för att fördjupa föreläsningsperspektivet.

Du som är bildningsdirektör: välkommen med på Bildningsdirektörskonferens med diskussioner och nätverkande 21-22.3.2018! Anmäl dig redan i dag på Kurstorget.fi.

Om författarna

FöD, forskare Lotta Pitkänen

Jag har alltid haft ett intresse att studera den offentliga sektorn och särskilt ledarskap. Mina forskningsintressen är förvaltningsetik, etiskt ledarskap och nätverksledarskap. Vid Vasa universitet har jag jobbat i olika projekt som gäller etisk förvaltning. Jag har också arbetat med nätverksbildning och ledning  inom den tredje sektorn.

FöM, Doktorand Hanna-Kaisa Pernaa

Med yrkesfarenhet inom specialsjukvård och ledning blev jag alltmer intresserad av administrativa studier. Och satt fast med dem! I min forskning fokuserar jag på medborgarnas deltagande i det kommunala beslutsfattandet speciellt inom välfärdspolitiken. Utöver teorin om diskursiv demokrati är jag särskilt intresserad av att integrera framtidsforskning och samhällsvetenskaper.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *