Tillbyggnad Arbetena på Kyrkslätts biblioteks tillbyggnad har börjat. Besökare märker det som buller och borrljud men öppettiderna påverkas inte.

– Vi har redan fått klagomål av kunder som bett oss säga till arbetarna att de ska sluta föra ljud. Men det kan vi inte göra för då händer det ju inget, säger bibliotekschef Margareta Kull-Poutanen.

– Det kommer att vara mycket ljud och personalen har redan nu svårt att höra vad kunderna säger i telefonen. Vi ska få hörselskydd för att kunna arbeta här.

De som vill undvika bullret ska tajma in sitt biblioteksbesök till efter klockan 16 eller lördagar, då inga byggarbeten pågår.