Det är männen som styr kommunfältet i Svenskfinland, visar Kommuntorgets granskning. Kommunens högsta tjänsteman är oftast en man. Bland de förtroendevalda är det oftast män som väljs till de tyngsta posterna.

Kommuntorget har kartlagt andelen kvinnor och män på kommunala topposter i de 49 svenska och tvåspråkiga kommunerna i Finland. De tre topposterna som ingår i kartläggningen är kommun- och stadsdirektörerna samt ordförandena i kommunstyrelserna och i fullmäktigeförsamlingarna. De biträdande stadsdirektörerna och vice ordförandena ingår inte i kartläggningen.

Många män i ledningen

2016-03-jamstalldhet-liten-karta

Kommunfullmäktige

Svenskfinland har 28 manliga och 21 kvinnliga fullmäktigeordförande. Andelen män är 57 procent och andelen kvinnor 43 procent. I landet som helhet är andelen kvinnliga fullmäktigeordföranden 28 procent (år 2013).
Det verkar med andra ord vara lättare för en kvinna att bli ordförande för en fullmäktigeförsamling i Svenskfinland än i resten av landet.

Kommunstyrelserna

Det är männen som dominerar styrelseordförandeposterna i Svenskfinland. Av styrelseordförandena är 35 män och 14 kvinnor. Den procentuella fördelningen är 71 procent män och 29 procent kvinnor. I hela landet uppgick andelen kvinnliga styrelseordförande till 26 procent år 2013 .

Kommundirektörer

Också bland kommundirektörerna är den manliga dominansen stor. 2016 har Svenskfinland  37 manliga och 11 kvinnliga kommundirektörer. En kommun (Geta) är som bäst mitt uppe i rekryteringen av ny kommundirektör. Under tiden sköts en del av kommundirektörsuppdraget av en konsult (se nedan).

Av kommundirektörerna i Svenskfinland är 77 procent män och 23 procent kvinnor. I hela landet är antalet kvinnliga stads- och kommundirektörer enligt den senaste statistiken 17,5 procent. I oktober 2014  var andelen kvinnliga kommundirektörer 23 procent, medan andelen kvinnliga stadsdirektörer var så liten som 8 procent.

Av allt att döma har andelen kvinnliga kommundirektörer ökat sedan 2014. Enligt de uppgifter som Kommunförbundet har att tillgå för 2016 finns det för tillfället 72 kvinnliga kommun- eller stadsdirektörer i landets 313 kommuner och städer.

I Lappträsk styr kvinnorna

Det finns en enda kommun i Svenskfinland med kvinnor på alla tre topposterna. Det är Lappträsk i östra Nyland.

I Lappträsk är Tiina Heikka kommundirektör, Chistina Mickos fullmäktigeordförande och Ulla Onnila kommunstyrelseordförane.

– Det är jätteroligt att jobba med två så duktiga kvinnor, säger Tiina Heikka. De behärskar en massa saker, de är goda ledare och de har båda ett stort hjärta.

Heikka som har jobbat som kommundirektör sedan 2014 känner att hon har ett stort stöd av sina två ordförande.

– Vi har gjort svåra saker tillsammans, berett stora och komplicerade ärenden som har gått vidare till beslut. Det är viktigt att kunna diskutera ordentligt och att sedan när besluten är fattade stå eniga bakom dem, säger Heikka.

På kommunkansliet i Lappträsk är kvinnorna i klar majoritet. Också kommunsekreteraren är kvinna, liksom ekonomi- och personalsekreteraren, direktören för bildningsväsendet, ‘biobliotekschefen, ungdomsledare och chefen för småbarnsfostran. Bara två av dem som jobbar på kommunkansliet är män.

– Det finns gott om starka kvinnor i hela Lappträsk, säger Tiina Heikka. De finns i kommunen och bland föreningarna och företagen.

Företagarföreningens ordförande är kvinna, de två kyrkoherdarna (svenska och finska församlingen) är också kvinnor.

Har du stött på dåligt attityd på grund av att du är kvinna?

– Egentligen inte. En gång var det en äldre man som kallade mig “den där flickan”. Jag tog inte illa upp, men kontrade med att kalla honom farbror.

Hur ska ni fira kvinnodagen i Lappträsk?

– Det har vi inte hunnit fundera på ännu. Vi har så fullt upp med att fria nu på skottdagen, skrattar Heikka.

(Red.anm: intervjun med Tiina Heikka gjordes den 29 februari).

Kvinnotrio i Geta

Kommunstyrelseordförande Camilla Andersson har tillsammans med fullmäktigeordförande  Gun-Britt Lyngander och konsulten Carolina Sandell styrt Geta på Åland sedan årsskiftet 2015-2016. Sandell sköter delar av kommundirektörsuppdraget som konsult tills den nya kommundirektören är vald.

– Vi tre har jobbat smidigt och bra ihop, säger Camilla Andersson. Vi är lyhörda för varann. För mig spelar det ingen roll om den jag samarbetar är man eller kvinna. Jag ser först och främst människan.

Just nu är Geta kommun i färd med att rekrytera kommundirektör. Blir det en man eller en kvinna på posten?

– Det kan jag inte uttala mig om ännu. Vårt mål är att ha ett beslutsförslag klart till kommunstyrelsens möte den 17 mars. Ärendet går sedan vidare till fullmäktige som väljer, säger Andersson.

Camilla Andersson som har varit politiskt engagerad i 16 år säger att kvinnorna har gott om politiskt svängrum i Geta.

– I vår lilla kommun har könet aldrig haft någon betydelse. Vill man framåt som kvinna ska man också våga begära det, säger hon.

14 kommuner med män

Visste du?

Det vanligaste yrket bland män i kommunerna är sjukvårdare. Läs mer om Jämställdhet bland personalen

Svensk- och tvåspråkiga kommuner med bara män på topposterna uppgår till 14 stycken. Männen styr och ställer i Hangö, Vanda, Mörskom, Raseborg, Pargas, Åbo, Brändö, Hammarland, Jomala, Sottunga, Vårdö, Vasa, Malax och Pedersöre.

Antalet kommuner med både kvinnor och män på topposterna är 33.

Läs också:  Först kommunalval, sedan nationella val

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Varför lyfts Lappträsk fram som nägot slags gott exempel?
    Det är väl lika ojämlikt med enbart kvinnor i toppen som om förhållandet var det omvända!